Artikler > Frihet

Vaksinepass en katastrofe for det norske frihetselskende folk

Av Einar Eldøy 12/9/2021

Vaksinepass vil ha enorme konsekvenser

Det er viktig nå nær årskiftet 2021-2022 å sette fokus på risikoen for innføring av vaksinetvang og tilhørende vaksinepass, og de uhyrlige konsekvensene det vil ha. Det blir overfladisk sett en kode man lett kan scanne via telefon for å delta på det myndighetene har bestemt. Vi får først begrensninger i vår frihet til å gjøre alminnelige, vanlige, koselige, nødvendige ting. Til å begynne med vil restriksjonene komme og gå. Vi har fått en smak på dette i det vel halvannet år som har gått. Så trappes det opp. Vaksinetvang har vi aldri hatt, og heller ikke permanente restriksjoner på hva vi kan gjøre. Vi har hatt begrensninger i grove ting relatert til dreping og tyveri, og det kan vi leve med. Vi kan ikke leve med varige begrensninger i å leve våre selvbestemte liv. Det gjelder også retten til å utøve vårt yrke, holde egen bedrift i gang.

Vaksinepass betyr varig nedstenging av samfunnet

Dette er harde tider. Vi er midt i en pandemi som ikke ser ut til å ta slutt noen gang. Nye varianter og mutasjoner kommer stadig og med minimal faglig substans. Vi får bare høre at dette kan bli "farlig" - uten medisinske bevis. Hele eller deler av landet låses ned, folk stenges ute fra sine vanlige aktiviteter, mister jobben og virksomheter legges ned. Massetesting gjennomføres for å skaffe "smittetall" fra både vaksinerte og uvaksinerte, praktisk talt alle de testede er friske, antallet innlagte på sykehus er rundt 2% av sykehusenes totale kapasitet, og vaksinepresset øker. De unge skal vaksineres, og det brukes "tilpasset kommunikasjon" for å få dem med på det.

Vi har allerede massiv meningskontroll via åpenbart styrte eller medløpende medier, og begreper som feilinformasjon brukes mot de som mener noe annet enn myndighetene, til og med mot de som ber om informasjon. Nyansert debatt er allerede stengt ned. Begreper som sensur og propaganda er i bruk blant vanlige folk for å beskrive våre myndigheters metoder. Vi ser allerede et nervøst og splittet samfunn.

Et vaksinepass vil ødelegge samfunnet vårt

Mange vil alltid nekte å delta i vaksinering, inklusive meg selv, og med et vaksinepass vil de risikere å bli utestengt fra selvvalgte aktiviteter og funksjoner. Det knuser friheten. De biter som gjenstår av friheten vil være begrenset til det man har fått tillatelse til å gjøre via en algoritme i et datasystem via smarttelefonen, et OK-tegn for hver ting man ønsker å gjøre. Graden av utestenging gjenstår å se, men det blir en forsiktig start.

Det prinsipielle i saken er enormt: Vår frihet kan forsvinne.

Sensur og polarisering av samfunnet blir “det nye normale” med nedstenging også av nyansert debatt og gjensidig respekt. Vi får en ny “med oss - eller mot oss” mentalitet som har en bedøvende og skjemmende effekt på vårt relativt åpne samfunn.

Vaksinepasset et skjult uhyre: veien til overvåkingssamfunnet

Det er grunn til å gå lenger, for dette er virkelig farlig. De virkelig store konsekvensene av vaksinepasset er den skremmende virkelighet det kan føre til: Vi blir del av et overvåkingssamfunn.

I et overvåkingssamfunn kan vaksinepasset bli et verktøy som kan utvikles til hva som helst, til full sosial kontroll for alle. Vaksinepasset er ikke bare kjekt å ha, det kan bli starten på et rent helvete for de som verdsetter sin frihet.

Dette er tanker vi nå må ta inn over oss, det er ingen overdrivelse å si dette. Våre myndigheter er ikke til å stole på, de vil ikke vårt beste.

Vårt samfunn er ikke perfekt, men vi er kommet inn i en brukbar frihet. Vi kan stort sett leve slik vi vil. Friheten er kommet fra våre foreldre og forfedre. Blant folk som lever her ennå har det vært arbeidskamp og krig så vi som kom etter kan ha en praktiserbar frihet.

Skjerpings folkens - stopp vaksinepasset

Vi kan ikke på noen måte gi fra oss vår frihet på grunn av et vaksinepass som vi av helsemessige og enhver annen grunn slett ikke trenger. Vaksinepass er ingen triviell endring, det er fanden på veggen, og fanden kan komme og ta friheten vår før vi aner det. Det blir sneket inn, og ingen tror det er farlig nå. Det er slik et helt folk kan bli lurt, kanskje en hel verden.

Det er en endring av vår sivilisasjon, det kan bli et tyveri av våre friheter. Vaksinepass må bekjempes med alle fredelige midler. Hvis det ikke nytter er det siviliserte rasjonelle samfunnet vårt allerede radikalt omstrukturert og ødelagt. De som da lever vil igjen måtte kjempe for sin rett.