Artikler > Frihet

Våpenindustrien forbereder leveranser til Ukraina i årevis

Av Einar Eldøy 4/13/2022

Stormøter i USA om våpen til Ukraina - store leveranser allerede gjennomført

Hvor er det blitt av alle blomstene? Blomstene til folket? Ingen tenker på at det er blomster vi skal gi hverandre. Vi har ikke lært noe. Verden går ikke framover.

USA vil hente våpen fra sine bredskapslagre og selge til Ukraina. I Pentagon er det i dag 13.4.2022 møter med 8 av de største våpenleverandørene - defense contractors eller egentlig krigsindustrien - inkludert Lockheed Martin, Raytheon, L3Harris Technologies, Boeing, General Dynamics og Northrop Grumman.

I henhold til Reuters vil de snakke om industriens mullighet til å levere nok våpen til Ukraina hvis krigen fortsetter i flere år. USA har allerede levert våpen for over USD 2.4 milliarder etter at Biden ble president. Mye av dette er gjort med en "presidential drawdown authority" som gjør at Biden kan levere våpen til fremmede land uten å gå via Kongressen. Slike presidentbeslutninger er mulige for fredsbevarende operasjoner og anti-terrorisme. Våpnene tas fra våpenlagre de har.

USA har effektive leveranser uten tidshorisont

USA har allerede sent over 5,000 Javelin anti-tank våpen til Ukraina. Produksjonstiden for så mange våpen ville normalt være 3-4 år. De har også gitt mer enn 1,400 Stinger anti-fly raketter. Det ville tatt minst 5 år å lage så mange raketter med dagens produksjonslinjer. Raytheon og Lockheed Martin lager Javelin, og Raytheon lager Stinger.

Javelin og Stingers vil kunne verne Kiev nå, men avhengig av utviklingen vil Ukraina ventelig trenge mer avansert utstyr. Hvor russerne går vil styre dette, og mest sannsynligvis vil de gå mot de østlige områdene.

USA leverer mer etterhvert

Biden forbereder nå en ny pakke på rundt USD 750 millioner. I den nye pakken kan man om ønsket ta med raketter mot fly med lengre rekkevidde og/eller tungt militært utstyr for bakkekamper. Utviklingen i kampene styrer dette.

For norsk våpeneksport er (hoved)regelen at Norge ikke skal eksportere våpen til land i krig. Unntak er vanlige.

Våpensalget er i gang, folk dør i krig. Alle deltakerne er medlemmer av FN, men FNs Sikkerhetsråd stopper ingen, det er en papirtiger.