Artikler > Frihet

Styringen av Norge underkastet USAs geopolitiske planer

Av Einar Eldøy 1/22/2022

Norsk politikk styrt av USAs gammeldagse ideer om verdensherredømme

Det som skjer i Ukraina nå er et resultat av en geopolitisk kamp, en kamp der nasjoner kjemper om et verdensherredømme, eller i hvert fall et delvis verdensherredømme. Norge er gjennom sitt medlemskap i NATO med på dette bakstreverske geopolitiske spillet som startet ved slutten av den 2. verdenskrig, og har fortsatt siden. Landet vårt deltar i en USA-styrt kamp om verdensdominans. Norske politikere tar ikke ansvar og forteller hva de holder på med. Den siste flinke politiske kommentator forlater NRK snart, og vi har bare en politisk kommentator som via sin blogg kan hjelpe oss å forstå hva som foregår.

Norske politikere støtter USAs ambisjoner om verdensdominans, og setter folket i fare. De amerikanske ambisjonene og planene er godt dokumentert i politiske bøker og statlige dekreter, samt praktisk amerikansk politikk. Vi vet ikke hva de gjør, alt er skjult, det er bare resultater som teller. Både USA (Academi) og Russland (Wagner Group) bruker leiesoldater for å gjennomføre sin politikk.

Lakeien Norge har helt underkastet seg amerikanske interesser

Norske politikeres dialog med det norske folk er borte, de støtter det amerikanske geopolitiske synet på hva verden skal være uten å si noe. Det foregår kort sagt et amerikansk arbeid henimot verdensherredømme med Norge som støttespiller. Konsekvensen for Norge er at vi er blitt en kasteball i verdenspolitikken, en vasallstat, en lakei. Vi kan risikere å bli trukket dypt inn i konflikter i fjerne land, vi kan risikere å bli angrepet.

Utvikling av vårt eget land til et trygt sted å vokse opp i, og å være i, er kommet i annen rekke. Norge er en sekundær aktør i det geopolitiske spillet, vårt land er en såkalt nyttig idiot. Vi styrer ikke selv vår samfunnsutvikling lenger, og de politikerne som velges har godtatt dette. Det er en skam for det norske folk.

USA og NATO har overskredet grenser

Den langvarige agressive utvidelsen av NATO inn i andre lands nærområder basert på drømmer om geopolitisk innflytelse har ført til den tragiske konflikten for folket i Ukraina. Det er mange grunner til at dette skjer, og det er selvfølgelig galt at Russland starter krig. Samtidig er det klart at det USA-styrte NATO i lang tid har drevet et maktspill på mange nivåer for å fremme sine interesser. Russland føler seg overveldet og tyr til ekstremisme, og dette kan eskalere. En verden der flere aktører har geopolitiske globale ambisjoner er en farlig maktstyrt verden der maktspill inklusive krig er virkemidler. Kina og Russland har en fersk avtale med sterkt gjensidig forpliktende innhold, men er foreløpig forsiktige i forhold til Ukraina-aksjonen.

Norge må tilbake på riktig spor - bort fra tanker om verdensherredømme

Resultatet er en oppløsning av et utviklingsorientert fritt norsk samfunn. Den store verdensagendaen får lov å dominere, norsk interne forhold er i oppløsning. Eksempler er et Storting med mange problemer, fallert helsevesen, deltakelse i kriger i fremmede land, sterkt økende utgifter av mange slag, medier uten samfunnsbærende kommunikasjon, innføring av et lammende vaksinesertifikat. Norske politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre er konsekvente pådrivere i den geopolitiske maktprosessen. De svekker Norge, og folket kan komme opp i ekstreme situasjoner.

Det er på tide at vi trekker oss ut av politikk som er basert på verdensherredømme, og søker balanse. Det er helt idiotisk å tro på verdensherredømme, det er gått ut på dato og vi skal prøve å bygge sivilisasjon. I en sivilisert verden bestemmer alle folk over seg selv. Endringer skjer gjennom opplysning, dialog og målet er et fritt Norge med frie innbyggere og fredelig sameksistens med alle andre.

De primitive tankene må ta slutt nå. Norge og verden må jobbe fram siviliserte metoder.

Link

Ukraina i det store spelet