Artikler > Frihet

LØSNING: to likeverdige land i Israel/Palestina området

Av Einar Eldøy 22.6.2024

Norsk initiativ til beste for Israel og Palestina -

Tragedien fortsetter, men Israel og USA viser palestinerne disrespekt. De snakker over hodet på palestinerne om hva som skal skje, de vil diktere løsningene. Det blir ikke fred av disrespekt. Utgangspunktet er to likestilte folk og likeverdighet i forhandlinger om framtida.

Israel sliter med sin gjennomføring av konflikten med HAMAS, og realitetene tårner seg opp for Israel. En talsmann for det israelske militæret sier det er umulig å bli kvitt HAMAS fullstendig. Netanyahu må på et eller annet tidspunkt finne en bedre løsning enn vanvittig bruk av militærmakt. Disrespekten må bort.

Norge anerkjente Palestina som en selvstendig stat tirsdag 28.5.2024. Støre mener at fred ikke kan oppnås uten en palestinsk stat, og det er essensen i en realistisk holdning i saken. Irland og Spania er med, og det kan bli flere. Dette er bra.

Dette blir ikke lett å få til. Det er mange motstridene krefter, noen tror de er bedre enn andre og har bedre meninger enn andre, det er interne splittelser og eksterne krefter spiller stor rolle. To-sidige forhandlinger blir det ikke. Kanskje sannheten og løsningen må bankes inn.

Det hevdes at Israel i sin okkupasjons- og bosettingspolitikk i Sinaiområdet har gjort en palestinsk statsdannelse umulig i praksis. Israel har lenge praktisert en "fakta på bakken" politikk for å drive bort palestinerne. De må ikke få slippe unna med det. Det vil være en skam for verdenssamfunnet. Situasjonen må åpnes igjen for en reell to-sidig løsning.

Konsekvensen av to stater er at området der palestinere og israelere befinner seg må deles. Områdene er ikke definert ennå. Israels regjering motsetter seg en palestinsk stat for all tid, men de vil ikke si klart hvor de mener at palestinerne skal være. Det viser at staten Israel lever med en egoistisk komplisert drøm. Israel har ikke funnet sin plass i verden, og trenger hjelp til klargjøring.

Alternativet til en palestinsk stat er at alle mennesker her sammen har tilhold i det aktuelle området. De får da like rettigheter i det landet dette blir.

Men Israels ideer om landet er at det skal være for israelere alene, og at palestinerne skal bort. Israel har ikke sagt klart hvor de vil at palestinerne skal være. De som vil ensidig fremme et sololøp for staten Israel lever i en boble skapt av egne og andres religiøse drømmer.

De to folk er omtrent like store, og det er helt umulig at palestinerne bare skal forsvinne. En balansert løsning på konflikten er ikke skissert, men den innebærer løsninger for både palestinere og israelere.

Det er nå dype forskjeller i synet på hvordan konflikten skal løses.

Historien for området fra gammel tid veier tungt, men israelerne/jødene har aldri vært klare på hva de vil skal skje med den befolkningen som finnes i de områdene de flytter inn i. Israelsk/jødisk innflytting har foregått i området i større og mindre grad siden 1500-tallet, og lagt press på folkene der.

Israels ledere lever nå i en endetids drøm som gjør at en løsning på konflikten er umulig. De må oppgi sin ultimate drøm og akseptere en noe mindre drøm for å unngå katastrofe. USA er i et kjempemessig, kanskje ødeleggende, dilemma med sin støtte til Israel. Norge og andre land som vil være med i arbeidet om en fornuftsbasert historisk bærekraftig løsning må fortsette prosessen. Løsningen må være akseptabel for begge folkene. Norges nåværende ekstreme binding til USA kan bli en hemsko i arbeidet.

Jeg ønsker norske myndigheter god fremdrift i arbeidet, og at mange andre land blir med.

Bilde Pexels Faheem Ahamad