Artikler > Frihet

Lærdommen fra korona-saken 2020-2023: massiv myndighetssvikt

Av Einar Eldøy 4.4.2023

Koronaproblemet ble aldri belyst aldri vitenskapelig begrunnet

  • I tiden under koronasaken oppførte vi oss alle som lydige bikkjer. Vi ble overkjørt og dupert til lydighet av våre egne myndigheter. Det daglige TV-showet var en blendende massesuggesjon.

  • En pandemi er dramatisk med voldsomme dødelighetstall. Koronasaken oppfyller ikke dette kravet. Det var ikke en pandemi, noen kan ønske å bruke ordet epidemi.

  • Dødstall har vært publisert av Statistisk Sentralbyrå, er overtatt av Folkehelseinstituttet, og er nå annerledes enn før koronasaken. De ble ikke publisert til vanlig tid i koronatiden, alle ventet pandemiske tall, alle ventet overdødelighet. Myndighetene har ikke forklart hva som skjedde, og den ventede overdødeligheten det snakkes om blant folk henger i løse luften.

  • Noen jobber med et digitalt helse/koronapass, et helsesertifikat med en teknisk løsning som gir mulighet for utvidelser i alle retninger. Styringsformål er det sentrale element. Har du kjøpt for mye kjøtt kan du bli stoppet i butikken neste gang du vil kjøpe kjøtt. Skal du ha bensin til båten din kan det bli stopp på grunn av dine allerede store utslipp. Mangler du en vaksine kan du bli innkalt til vaksinering eller nektet adgang til bussen du pleier å ta.

  • Vaksiner er en medisinsk gråsone. Det har vært strid om vaksiners effekt i over 250 år. Det er ennå ikke definitivt bevist at vaksiner virker, at de ligger i årevis og venter i kroppen til viruset kommer. Alle koronavaksinene var nødgodkjente i et fremmed land basert på produsentenes egne data. Vaksinestudiene og deres oppgitte effektivitet er ikke nøytral eller basert på uhildede tester.

  • At norske myndigheter kunne stenge ned Norge uten lovhjemmel eller et saksdokument eller annet signifikant uttrykk og at det samme skjedde over hele verden er ufattelig. Det forelå videofilmer laget flere år før koronasaken kom opp som viser sentrale aktører - Fauci, Gates, Scwab m.fl. - planlegge koronasaken.

  • Vår kunnskap om folkehelse, immunitet, massevaksinering, karantene og nedstengning er selv etter koronasaken komplett uvitenskapelig. Vi ble forledet, narret og vi kan bli narret igjen.

  • Snart begynner stresset omkring kreftvaksine - vaksinér deg og slipp å få kreft - en drøm - men så enkelt er det ikke med vår nåværende kunnskap. La oss få se vitenskapen og de nøytrale testene først. Nødgodkjennelser og ny massesuggesjon er ikke nok.

Myndighetenes tillitsbrudd er kanskje uopprettelig - og utvikles videre

De unge som ennå skal leve lenge har en lang og vanskelig tid foran seg. Det neste som nå kan komme er at FN får en verdensautoritet i helsespørsmål. Når så FN bestemmer, blir det vaksinetvang for alle - for alle smittsomme sykdommer mellom himmel og jord uten vitenskap. I norsk smittevernlov blir det krav om isolasjon og karantene. Det er ulovlig frihetsberøvelse. Loven kan bli slik at byråkrater får permanent og selvstendig lovgivningskompetanse med hensyn til frihetsberøvelde - det mest tyngende inngrep av alle overfor innbyggerne.

Photo by Lucas Pezeta