Artikler > Frihet

Frie mennesker aldri enige fortsett med det

Av Einar Eldøy 9/16/2021

Flott at vi ikke blir enige: la det skje

Verdens utvikling preges av gradvis kunnskapsutvikling. All kunnskapsutvikling er preget av motstand, oftest fra de som har etablerte interesser å ivareta. Sterk motstand er helt OK, for det utfordrer og bedrer argumentasjonen. Uten sterk argumentasjon forfaller vi, og vi kan risikere å leve lang tid med dårlig utviklet kunnskap. Ha alltid motforestillinger for det bringer verden framover. Dette er spesielt viktig i det offentlige rom, men det er bra privat også. Menneskenes kunnskapsutvikling har ennå en lang vei å gå, og det blir gøy å være med på det.

Uenigheten i et samfunn er et bilde av graden av frihet. Stor frihet har vi når mindretallet likevel får gjøre mesteparten av det de vil. Da har vi det superlette samfunn med superfrihet. Dette må lokale, nasjonale og internasjonale systemer for beslutning og kunnskapsutvikling tillate, og all politikk og forskning må legges opp deretter. Konsekvensen er at vi må begrense det flertallet får lov å gjøre. De må ikke få lov å gjøre så mye at noen blir ufrie eller stoppes, og best av all minst mulig. Hvis flertallet vil gjøre noe som går ut over mindretallet skal saken stoppes og revurderes.

Mennesker er naturlig forskjellige - ingen har like gener kropp tanker

Menneskeheten er sterk fordi alle er forskjellige. Valg er interessante for vi ønsker å velge folk som kan bli enige og styre samfunnet med god effekt uten problemer for noen. Men i menneskelig natur ligger et ønske om å gjøre alt på sin egen måte. Det betyr at det er bare teori at vi kan forenes om alle saker. Vi har derfor valgt å lage et effektivt valgsystem der vi velger noen som får flertall så de kan overkjøre mindretallet og røske opp. Mindretallet settes på sidelinjen. Mange stemmer blir nullet ut, deres meninger når ikke opp, taushet rår, og slik fungerer et effektivt system. Et slikt system er fullstendig tankeløst, og uverdig for et sivilisert samfunn.

Gode samfunn aksepterer forskjeller

Flertallet skal selvsagt gjøre minst mulig så de fleste får gjøre mest mulig av det de vil. Dette er en vakker metode. La politikken bli et spill på overflaten der politikerne svever over det hele og lar samfunnet leve. La folk være aktive med sine egne tanker og gjøremål. Mye debatt om alt mulig er bra, la luften komme ut av de hissige, stagg dem med forklaringer og imøtekommenhet.

Ikke la noen røske opp. Det er dødssynden i et velfungerende samfunn, for da har vi latt samfunnet forfalle. I et velfungerende samfunn er alle tatt hensyn til.