Artikler > Frihet

Folket er i fare - integrasjon politikere næringsliv udemokratisk

Av Einar Eldøy 18.12.2022

Folket på sidelinja etablerte partier og næringslivet bestemmer alt i det skjulte - å stemme har ingen praktisk betydning

Husk at det heter mitt hus er min borg. I eget hus kan du gjøre det du vil. Du kan bestemme alt. Din frihet er stor i din egen borg. Slik burde det være overalt i området du bor.

Norge er inne i en sterkt negativ utvikling i innbyggernes frihet fordi vårt system for styring av landet har skåret seg. Myndighetene bryr seg ikke om lovene, og de vil helt konkret kriminalisere meninger. Fjollenettstedet faktisk.no er en forløper på noe det skal bli mer av. Våre folkevalgte politikere jobber bak ryggen vår - det er nok å nevne samarbeidet med World Economic Forum.

Nå samler politikere og næringsliv all makt og gjør folket ufritt. De er allered langt på vei. Våre politikere er på møter i World Economic Forum WEF uten å fortelle noen hva de avtaler. Dette er en privat organisasjon med udemokratiske mål, og den har ingen formell status noe sted.

Vi har aldri hatt et folkestyre i Norge

Når det gjelder vårt folkestyre kommer det til å bli verre. Når vi taler klart har Norge aldri i sannhet vært et folkestyre. Nå er vi i ferd med å bli overstyrt totalt av en kombinasjon av en indre norsk maktkjerne reprsentert ved våre to største partier og en ekstern makt vi formelt ikke kjenner. Sammen har disse aktørene satt i gang tiltak som har til hensikt å resette samfunnet, skape en ny normal. De har publisert bøker om det de vil gjøre. Det er derfor ingen konspirasjonsteori tatt fra ingenting. Alle vet nå hva det dreier seg om. Vi er allerede kommet dit at myndighetene bruker ordet konspirasjonsteori om alt de ikke liker. De vil ha et meningspoliti, som også skal dekke vitenskap, lovtolkninger og de politiske og vitenskapelige temaer folk kan tenke seg å debattere. Det norske folk skal bringes under kontroll.

Vi kom aldri gang med å leve i et fritt samfunn

Harald Hårfagre som historikerne påstår samlet landet gjorde jo slett ikke det. Han var en politisk manipulator i deler av det som langt senere er kalt Norge. Senere var distriktenes utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll en smalt sammensatt gruppe, og overhodet ikke representativ for hele folket. Det er anslått at de representerte omtrent 20% av befolkningen, og var nokså tilfeldig valgt ut. Kvinner var nullstilt. Grunnloven som all nasjonspropagandaen er bygget opp omkring er inkonsistent og skulle vært reparert for lenge siden.

Det påståtte egalitære samfunnet er nå ute for godt

Norge har vært presentert som et samfunn der alle er likestilte - et egalitært samfunn, et ekte sosialt demokrati. Men over tid, og spesielt etter omtrent 1950 er eksterne maktfaktorer i mengder introdusert, spesielt de siste 30 år. Dette er helt slik våre politikere over lang tid har villet.

Det aller siste som har skjedd er at vi har fått 4 amerikanske militær- og etterretningsbaser i Norge. Store deler av politikerne og lederne i næringslivet sympatiserer nå med ideer om en resetting av verden i retning av en korporativ verden, en verden styrt av bedrifter, land som økonomiske enheter med fortjeneste som formål. Men det blir bare i en overgang at politikerne får være med, for de er bare nyttige idioter i en overgangsperiode.

Samlet gjør dette at det er oppstått stor forskjell mellom folkets ønsker og behov og de som via systemet er kommet inn i ledende og styrende posisjoner. Resetten som de har beskrevet kan du selv sette deg inn i. Det finnes bøker om den. Jeg konkretiserer ikke dette her, for alle vet nå hva jeg snakker om.

Det kan være for sent men landet trenger nytt system for styring

Det er en myte at samfunnet trenger sterk styring. Det er fullstendig feil, for sterk styring fører bare til enda sterkere styring - regelen om logiske konsekvenser - og til slutt enevelde i en eller annen form. Vi er på vei dit. Sterk sentralisert styring uten mulighet for folket til å gripe inn kommer nå. Ingen behøver mislike like det og ikke ville ha det - vi er praktisk talt der allerede. Valg i framtida - egentlig for flere år tilbake - vil være en komikveld for de som vil overta styringen av oss..

Det samme gjelder næringslivet. Når det kapitalistiske system er uten kontroller og begrensninger blir det et system der makt bygges opp og til slutt blir monopolistisk. Dette er igjen regelen om logiske konsekvenser. Bedriftslivet på alle områder er på vei mot monopolisering, og deler av næringslivet er allerede monopolisert.

Når et politisk monopol og et industri-økonomisk monopol slås sammen blir det umulig å stå i mot. Friheten vår er da tapt.

Store politiske temaer som fører til mer tvang introduseres

Norges styringsystem er ødelagt, en gruppe maktmennesker har bevisst jobbet fram det som skjer. Det er partiene Arbeiderpartiet og Høyre, de er maktens senter. Planene deres er ikke vist fram tydelig, og begrepet "Davos Man" som står for global elitisme dekker det de arbeider for. Vår oljeøkonomi inklusive det enorme Oljefondet har fått fokus som politisk verktøy. Fondet skal feilaktig brukes for nye formål, kanskje klimakampen, eller noe annet de som rår vil gjøre. Tiden vil vise hva det blir - det blir ikke åpent bestemt.

Det er oppstått store forskjeller mellom det politikere og næringslivet gjør og det våre valgte representanter faktisk ble valgt for å gjøre for oss folket. Det alminnelige folk mener og det politikere og næringslivet gjør er ikke samstemt. Samfunnet vårt er nå delt, slik det for lenge siden ble delt i USA. Politikere er valgt av folket og skal være deres tjenere. Slik er det ikke. Politikerne kjører et propaganda- og sjarm-show for å bli valgt og deretter gjør de hva de selv vil.

Politikk og næringsliv smelter sammen og gir total dominans

To-enig-heten politikk og næringsliv vil nå smelte fullstendig sammen og gi oss et totalitært samfunn. Det styringssystemet vi har i landet nå vil uvegerlig gi en slik konsekvens. Vi har laget et politisk uhyre som vil knekke oss. Landet vil om kort tid bli styrt via en organisasjon som dannes for formålet. Globalisering er målet, med alle land under en felles administrasjon. Detaljer kan utdypes, men det er allerede klart at veien er stukket ut. Dette er ingen konspirasjonsteori. Det foreligger detaljerte beskrivelser som alle kan lese.

Det globale systemet er basert på eierskap til alt og kontroll over all politisk makt

Det er ennå mulig å stoppe dette. Da må vi ha et samfunn der de politiske interesser holdes i tømme, næringslivet må ha mange små enheter og eierskap til bygninger, utstyr, land og kapital er alminnelig for alle mennesker.

Norge trenger for et slikt formål et reelt folkestyre der mange interesser får leve uhindret, der makten er desentralisert og delt, et økonomisk system med kapitalisme i bånn, men basert på små enheter, og bredt eierskap i folket. Monopolistiske systemer innen skole, helsevesen og andre områder skal unngås, og naturretten er tilstrekkelig som lovsystem. Dialogprinsippet skal gjelde for all konfliktløsing i landet.

Forskrudde elitistiske ideer av den ene eller andre sort har ingenting her å gjøre. Jeg vil være fri, jeg vil eie det jeg trenger, jeg vil inngå i et stort egalitært fellesskap. Vår felles ekte frihet skal ingen rokke ved.

Photo by Andrea Piacquadio