Artikler > Frihet

Alle medier er på vei inn i tåkeheimen der alle underholdes

Av Einar Eldøy 15.3.2022

Grepet om mediene strammes inn til en bisarr realitet

Alle medier er pålagt å presentere på en bestemt styrt måte. Det finnes ingen løse ender. Medienes eiere har alltid en plan. De vil påvirke sine lesere til å klikke og se, eller kjøpe et produkt eller en ide. Det er grunnlaget for alle inntekter. De har ingen intensjoner om å få brukeren av gitte medium til å tenke fritt, logisk, etisk eller finne på noe originalt. Å oppmuntre til selvstendige tanker eller gå inn i presentasjonene for å undersøke innholdet, finne ut mer eller bare tenke gjennom saken er utenfor pålegget.Sammenblanding mellom redaksjonelle artikler og reklame er komplett, og NRK sier de oppfyller pålegget eller samfunnsoppdraget sitt perfekt. Mye skjer og noe skrives om - selektivt.

Våre medier bærer fram et samfunn basert på eierens realiteter

Her er noen av medienes midler:

  • Symboler. Logoer og bilder inneholder symboler basert på Jungianske arketyper eller som er ment å gi deg andre assosiasjoner. Skjulte beskjeder i bilder er vanlig.

  • Nysnakk. De rett og slett redefinerer de mentale bildene vi knytter opp mot spesifikke ord, og kan over tid plante inn en negativ eller positiv følelse rundt et ord når du ser eller hører det.

  • Reklame. De selger deg ting du ikke trenger og egentlig ikke har råd til, forherligelse av teknologi og videre innlåsning ved at de kan spore og analysere deg.

  • NLP (Nevro-Lingvistisk Programmering). Håndsignaler, kroppsspråk og øyekontakt brukes til å plante følelser og ideer inn i mottageren.

  • Hvitmaling. Hvis de blir tatt i løgn eller sier noe feil, bare innrømmer de det men vinkler det på en måte som gjør at det ikke får noen varige konsekvenser.

  • Svartmaling. De som forteller sannheten er et problem, og da kan man bare stille denne personen i dårlig lys, eller vinkle informasjonen som "fiendtlig" eller verre.

  • Distraksjon. Sport, nyheter, serier, filmer, bokserier, facebook, twitter, email, alt sammen, er distraksjon, og bruker opp tiden din så du ikke har tid til annet.

Følg med, mediene vi har er en realitet. De finnes faktisk slik. Det er fordi du ikke skal vite noe.