Artikler > Frihet

Afghanistan trenger hjelp til å utvikle et balansert samfunn

Av Einar Eldøy 5/2/2022

Introduser norsk fornuft - la oss støtte arbeidet med å bygge et fritt Afghanistan

Vestlige styringsnormer er fremmede for islamistisk ideologi, og Taliban vil nå ha styringen i Afghanistan. De trenger ikke utlendinger til å fortelle dem noe. Det vi leser/ser/hører om Taliban som kommer fra våre egne medier en bare en forsterking/detaljering av den offisielle statssannheten.

Norge viste nylig interesse for Taliban og Afghanistan, og inviterte folk hit til samtaler. Det kan bli begynnelsen på en magisk operasjon for norsk utenrikspolitikk, et historisk bidrag for fred og nasjonsstabilisering. Norge må gå videre og skape konkrete resultater i Afghanistan. Det vil ikke bli enkelt, det bryter med NATOS interesser, men fantasi og tålmodighet kan gi store resultater. Det er mange som mener det er naivt å forsøke å få til noe, for motkreftene er sterke.

Afghanistan har lenge nok vært plaget av verdens såkalte stormakter, og lidd under sin delikate beliggenhet i verdens største kryssende handelsruter og rik produksjon av cannabis og opium. Pengestrømmene som holder landet i gang er uklare/skjulte, og mest sannsynlig med utenlandske kilder.

Taliban har funnet det lettere å samarbeide med de regionale statene. Her finnes ikke utenlandsk tvangsdiplomati, og de aksepterer afghanske måter for hva de er.

Den historiske beliggenheten og ressursene har gjort Afghanistan til et mål for mange stormakter.

Det siste er USA, før det Sovjetunionen, Storbritannia og Russland. Til og med nordmenn og dansker har vært der med NATO. Både tyrkerne og romerne har vært innom, og Afghanisatan er kalt imperiers gravsted. Ingen har lykkes med å befeste det.

Det er mange latente og motstridende interesser i landet, en blanding av stamme-interesser, religiøse oppfatninger, tradisjoner, økonomisk potensiale. Å utløse landets potensiale krever at landets innbyggere ikke ødelegger for hverandre med stadige skifter og kriger. For å få det til må fremmede makters innflytelse temmes, og en byggende intern dialog med balanse av interesser som formål gjøres mulig.

Nå er det den tidligere studentorganisasjonen Taliban som er ledende, men ingen vet om det er det riktige. Bakom lurer igjen USA som vil etablere en afghansk konkurrent til Taliban. En ny krig ville være en tragedie.

Radikalt forslag for et varig balansert Afghanistan

En løsning for framtida er at Norge følger opp kontakten med Taliban, inviterer dem til Norge igjen og bidrar med pengestøtte til konkrete prosjekter innen utvikling av landets selvstendige administrative styringssystem. Det kan også være anledning til å utvikle Afghanistans egne næringsinteresser for afghanere på lignende måte som Norge utviklet sine oljeinteresser. Kvinners rettigheter hører med blant saker som må fremmes bedre enn nå, men fundamentalsk islam lager vanskeligheter der.

Et norsk integrasjonsprosjekt over lang tid kan bli starten på en samling av flere interesser og utvikling av samarbeid mellom Taliban og flere andre grupper i landet. Utenlandsk fagkompetanse på flere områder kan komme inn med vekt på utvikling av landets egne interesser for egne innbyggere. Dette gjelder særlig de rike interessene landet har innen mineraler. En kartlegging av hva som egentlig foregår i forhold til aktivitetet i landet, særlig i forhold til statsbudsjett, cannabis og opium, er viktig. Narkotikaens dominans og styring er et kjempeproblem som må takles før det kan bli en balansert framtid i landet.

Et mulig prosjekt er støtte til etablering av en felles fotballkultur i Afhanistan, der landslagene for kvinner og menn utvikles med norsk hjelp. Landslag kan ha en samlende effekt på en nasjon. Dette har vært prøvd i Irak, men prosjektet fikk desverre en altfor tidlig slutt.

Ingen av de muslimske land har en god metode for samarbeid mellom interessegrupper. Det synes som om religionen gjør en maktsentralisering basert på islam til et førstevalg, og at et sekulært samfunn er vanskelig å få til. Men slik må det da bli. Ytre militær støtte på nytt er nytteløst, utviklingen må penses inn på andre ting.

Det er grunnleggende skepsis til Taliban, men det må nå være riktig å la dem fortsette og jobbe derfra. Lederen deres for tiden, Haibatulá Ajundzadá, kanskje død, er regnet som ikke-militant, men en klassisk islamsk leder som har en funksjon innen religionen og er sharia-jurist. En eventuell etterkommer vil være ganske lik.

Dialog arbeid med ressurser fra Nansen senteret på Lillehammer

I Norge har man en viss tradisjon med å forene interesser via dialog prosesser. Målet kan være å få fram få fram representanter for aktuelle grupper i Afghanistan (stammer, geografi, religion, næringer, økonomi, annet) i en dialogbasert internprosess der norske representanter med dialogkompetanse er ordstyrere. En slik prosess er vanskelig å få til, og tar lang tid. Slike møter kan holdes jevnlig, eventuelt i Norge, for å samtale om hver sine ønsker og avtale mulige tiltak.

Stormaktene Storbritannia, Russland, Kina, India, USA/NATO må ut for at dette skal gå. Det kan være mulig å få til en dialog med nære naboer som stormaktene India og Kina. Det må vi tåle. Russland under Putin har dummet seg ut. Andre naboer er Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan, Tajikistan.

En invitasjon om dialog med Taliban og assistanse til landets mulige selvstendige utvikling kan være en god ide.

BOK: Kort historie om Afghanistan