Frels oss fra vår egoistiske kultur

Frels oss fra vår egoistiske kultur

kategori: økonomi

Det er rikelig til alle om vi deler oss i mellom

Vi har latt symbolet sko bli viktige i våre ubetydelige materielle liv, og vi jager stadig nye modeller i tomme tilværelser, og på alle områder: Straks nye modeller av noe kommer må vi ha det - TV-serier, biler, telefoner, sko, klær og en mange andre ting vi egentlig ikke trenger. En forutsetning er at vi hele tiden jager etter penger for å kjøpe det siste nye innen alle produkter.

Å samle mye for en selv er målet på suksess. Vi drives av et system basert på konkurranse mellom alle, og vi drar alle ressursene dit den sterkeste holder til. Store deler av verdens befolkning lever under grensen for et godt liv mens vi velter oss i materiell velstand og åndelig fattigdom.

Les mer: Du ser det ikke: Vi lever i et moderne slavesystem for utnyttelse og kontroll.

nytt_norge_dele_land Det er ny fokus på å dele land når man i Kroatia skaper naturlige beiteområder for ville hester og kuer.

Men det naturlige og grunn-etiske er å dele som barn gjør, som skogeiere i Japan gjør, som fiskere i Hellas gjør, og som man gjør med sine nærmeste.

Les mer: Verdensbankene styrer alt, og kritikken mot dagens økonomiske tenkning øker.

Vi har egentlig nok av ideer, ressurser til alle og "penger" er bare en fiksjon

Mange i verden dør av sult og lider på annen måte uten at vi deler av overfloden. Mange løfter røsten mot vår kultur, og sier at det er en ensporet materiell kultur styrt av de sterkes egoisme og grådighet. Fellesskap, støtte og deling er borte og all omsorg for andre er betalt. Det økonomiske systemet er helt betalings- og profittorientert, og forretninger og jobb for penger er alt som betyr noe. Vi har full og enestående fokus på vårt eget forbruk.

Viktige ting som Jordas tilstand, hvem vi er, hva vi gjør her og hvorfor vi gjør det er glemt og gjort uvesentlig. Lydighet fra alle til å følge systemet oppnås gjennom indoktrinering fra vi er små.

Les mer: Skole er indoktrinering.

Vinnerne tar alt i en avsvidd verden, og alle andre føler konsekvensene på kroppen og sinnet.

Vekst er som en sykdom i sinnet og helt unødvendig

Hele vårt økonomiske system er basert på vekst. Det er mange som ennå ikke har fått med seg at Jorda er endelig og en dag kan bli tom for visse ting. Det finnes ikke rom for uendelig vekst på en endelig Jord, og til slutt vil vi ha brukt opp alle våre kjente ressurser. I kampen for å gjøre produksjon mer kostnadseffektiv og maksimere fortjenester, forsvinner arbeidsplasser og det blir ikke noe å gjøre for mange med et slikt system.

Enden på visa er selvsagt: Hvis ingen har jobb, har de heller ingen kjøpekraft så industrien skyter seg selv i foten. Systemet er ikke bærekraftig, selv om eierne en kort stund blir rikere.

Symbolet på grådighet: Klokkene ringer for Oslo Børs, og grådigheten vokser større enn alt.

Vi kan nok nå til å dele

Vi har all den teknologien som skal til for å støtte oppunder en bærekraftig utvikling. Fornybar energi og økologisk jordbruk, der målet er null utslipp og ingen forurensing er fullstending mulig. Det motarbeides av myndigheter og industri fordi det vil frata dem posisjonen de har opparbeidet seg, og gjøre oss mindre avhengige av dem. Det er makt, vekst og fortjeneste som styrer alt.

Det vil ikke fortsette slik for det er feil. Når feilens tydelighet er stor nok, blir den rettet opp. Konkurranse er ødeleggende og kreativitet er byggende.

Linker

Permakultur, høyeffektivt landbruk og teknologi.

Bitcoin, global valuta uten sentral kontroll.

Grådighetskulturen finnes mange steder.

Practising the commons - selfgovernance, cooperation and institutional change.

nytt_norge_the_commons <div class=‘hint'> .

Les også: