Finansverdenens skjulte formuer

Finansverdenens skjulte formuer

kategori: frihet

Finansforetakene lurer bevisst samfunnet trill rundt

Bankhvelvet deres er tomt, de jobber i det skjulte, de gjør alt som skal til og de er rike og blir rikere og rikere uten å vise det til noen. Vi får heller ikke vite hva de holder på med. Målet er total overtakelse av verdens finansielle system.

Ser man på Forbes liste over de største selskapene i verden finner man noe interessant: De 43 største selskapene i verden driver alle innen bank og finans. Ikke så overraskende tenker man kanskje, for det er jobben deres å tjene penger på investeringer, lån, utbytte og andre eiendeler (assets) de har. Det som derimot er meget interessant er at disse selskapene ikke følger den samme proposjonale størrelsesutvikling som selskaper i andre sektorer, som f.eks. industri og handel.

De maskerer alt og pengene flyter inn

De følger ikke en modell som kalles Proportional Random Growth Model PRG

Denne økonomiske modellen er en «power law», en statistisk lov, som viser oss at alle selskaper alltid har en potensiell vekst som står i forhold til sin nåværende størrelse. Det betyr at rike selskaper har lettere for å bli rikere ettersom de sitter på flere verdier de kan få gevinst fra enn små selskaper. Den samme veksteffekten finner vi i alt fra modeller som beskriver byenes vekst, websiders utvikling, antall drepte i krig osv. Det er en kjent effekt fra flere forhold og en observert sannhet i økonomisk vekst, men altså unntatt blant de største aktørene i bank og finanssektoren.

PRG: Proporsjonalitet og vekst i finanssektoren stemmer ikke for de trikser med tallene

Bank og finanssektoren skiller seg ut ved at de største selskapene ikke er så store som de burde være i forhold til de mindre selskapene. Denne sektoren viser et annet vekstforhold enn alle andre sektorer. PRG-modellen forutsier at det største selskapet burde være 10 ganger så stort som selskapet som ligger som nr. 10 på listen, men dette er ikke tilfelle.

Bilde fra Cuba: Historiens dom over bankene er hard og de blir ikke bedre heller.

La oss se på et eksempel:

Det 12. største selskapet i verden, Royal Bank of Scotland (2016 tall), hadde verdier tilsvarende 2.13 trillioner dollar. I følge PRG-modellen skal det største selskapet være omtrent 10 ganger så stort som Bank of Scotland. Men det er det ikke. Det rikeste selskapet i verden, Fannie Mae, har verdier tilsvarende 3.2 trillioner dollar, altså er det bare ca. 50% større, ikke 10 ganger så stort.

Finansverdenen driver kreativ bokføring så det suser

Forskeren Davide Fiaschi fra Italia mener at dette skyldes at store deler av bankenes inntekter og verdier ikke dukker opp i regnskapet grunnet triksing med rapportering. Det har blitt svært vanlig at bankene gjør business på måter som ikke dukker opp i regnskapet. Dette har tidligere fått store konsekvenser. I årene før 2008 var det meste av amerikanske huslån med høy risiko skjult fra regnskap og offentlig gransking gjennom prosesser som tilslørte sammenhengen ved å gjemme huslånene bak finanspapirer kalt «Collateral Debt Obligations». Dette førte til syvende og sist til krakket i 2008 som fikk store konsekvenser for verdensøkonomien.

Gullet er borte også - det er tomt. Nå er det e-transaksjoner som er umulige å følge med på det dreier seg om

De tåler ikke sannhetens lys

Bankene har skapt et finansielt skyggesystem som skjuler deres egentlige formue. Fiaschi har beregnet den egentlige verdien av de største selskapene i verden. I 2007 var bankenes skyggesystem verdt ca 90 trillioner dollar, i 2008 falt det til 70 trillioner, mens i 2012 har det igjen steget til nesten 100 trillioner dollar. Tallene er basert på statistisk solide modeller som brukes for å beskrive økonomiens oppførsel. Det er et viktig steg i retning av å forstå den egentlige størrelsen til finanssektoren, som per i dag er en uhyre innflytelsesrik og viktig del av samfunnet slik vi kjenner det.

De skal ikke ha lov å fortsette slik

Vi kan ikke tillate at bankene skjuler sine operasjoner bak prosesser som er så kreative at det ikke skiller seg fra løgn. De 43 største selskapene i verden opererer alle innen bank og finans, og det er før vi tar høyde for deres skulte verdier. På 44.plass finner vi General Electric, det første selskapet på listen som ikke er et finansselskap. Apple er regnet som verdens største selskap regnet i børsverdi, og finansselskapenes børsverdier ligger langt nede på listen, et åpenbart "avvik".

Pengefondets Madame Lagarde ler hele veien til banken

Hvordan har bankene kommet til å dominere økonomien på en slik måte? Det er vanskelig å vite ettersom de gjør det de kan for å skjule sine handlinger.

Det eneste vi kan si med sikkerhet er at størrelsen og hemmeligholdet som eksisterer innen de største bankene i verden er en stor del av problemet i en ubalansert og for de fleste urettferdig verden.

En indeks som kan gi oss innsikt i de faktiske forhold er et steg i riktig retning.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

The Interrupted Power Law and the Size of Shadow Banking

Bankene er i skyggen av samfunnet med sitt uverdige spill. De er psykopater.

Les også: