Facebook lager pengenes internett med kryptovaluta Libra mot fattigdom

Facebook lager pengenes internett med kryptovaluta Libra mot fattigdom

kategori: økonomi

Verdens befolkning får delta i det økonomiske systemet med appen Calibra

Facebook har skjønt det - de vil være det første firmaet som lager sine egne penger. Det vil gi kjempemessig styrke og store fordeler i et fremtidig marked. Facebook har flere milliarder brukere, de er sterke, utrolig sterke. Følg med for dette blir spennende.

Facebook FB er i farta igjen, og vil gi alle en elektronisk lommebok når de går inn i kryptovaluta med Libra. Er dette reelt eller er FB på tynn is, eller er dette en start på at man med kryptovalutaer vil flytte kontrollen over økonomien fra stater og sentralbanker til "big business" ?

Facebooks Libra ledet av David Marcus er mye omtalt - vanskelig å si hva som skjer, men det er ikke over ennå - følg med.

Facebook Pay er også introdusert og vil gi folk muligheten til å betale med vanlige penger på Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp. De andre store - Google, Apple - vil også inn på privatøkonomi-området.

Facebook er STOR

Daglig (2019 ) har FB nær 1.6 milliard aktive brukere og aktive brukere per måned er nær 2.4 milliarder. Tallene er helt utrolige.

Men... Facebook har fått motmeldinger fra alle sider i politikken, og sier at de ikke vil starte Libra før alle myndighetskrav er oppfylt. Libra skal ikke konkurrere med statlige valutaer og vil ikke forstyrre sentralbankenes pengepolitikk. Vel...

For sikkerhets skyld engasjerer de superlobbyfirmaet FS Vector for å ta seg av alle politiske og regulatoriske krav. Det første skritt er tatt i Sveits der den Facebook-ledede Libra kryptovalutaen søker om en lisens for betalingssystemer hos den sveitsiske reguleringsmyndigheten FINMA.

EU mener offisielt at Libra ikke skal introduseres før alle reguleringsmessige forhold er avklart.

Spillet om kryptovaluta ruller videre.

Stort potensiale

Innen kryptovaluta er Facebook spesiell fordi de har mer enn 1 milliard potensielle brukere. Kryptovalutaverdenen kan få et kraftig løft. FB er en tung aktør, og har flere andre tunge aktører med seg. Libra skal ikke forbindes med Facebooks brukerdata og ikke brukes til å selge annonser.

De sier innovasjon og inkludering er viktige elementer i Libra. Men dette ligner mer på en finansoperasjon i form av et fordekt pengemarkedsfond satt opp for å gi Facebook og de andre støttespillerne inntekter.

Libra har i teorien potensiale til å erstatte USD som verdens standard for monetær verdisetting. Amerikanske politikere reiser bust i de første faser, men politikere i mange andre land synes Libra er en god idé for dem. Facebook har helt sikkert ingen uttalte ambisjoner om å erstatte dollaren - men følg med.

Facebook skal man ikke umiddelbart stole på. Facebook har vært sleipe før, og risikoen ved bruk av Libra er ukjent. Sosiale medier er kjent for sosialt press, og uvettig pengebruk blant brukerne er en risiko. Hold igjen, og se hva som skjer.

Symbolet på Libra

Kryptovalutaenes løfte om bedre tider

Det er ennå uklart hva kryptovaluta egentlig er - en fantasi eller en reell utvikling av nye pengesystemer. Politikerne i Facebooks hjemland kan kalles skremte/reaksjonære/uvitende, og har bedt Zuckerberg holde igjen saken uten egentlig begrunnelse. Her gjelder det å følge med, kanskje vi nærmer oss oppgjørets time eller den endelige nedtellingen for kryptovalutaer. Konfrontasjon er noen ganger en fin teknikk, men med kjennskap til Facebooks historie gjenstår å se hva oppslutningen om Libra blir, og hvor systeminntektene havner.

Uansett hva man mener om Facebook, Zuckerberg og kryptovaluta så er dette et skritt mot avklaring av hva kryptovaluta er eller skal bli.

Hardt press fra andre i sosiale medier til å bruke Libra.

Man kan allerede teste Libra teknologi

Facebooks kryptovaluta er kalt Libra, og har en egenutviklet blockchain. Samtidig utvikler de alle nødvendige tekniske og kommersielle verktøy for å bruke Libra, blant annet et programmeringsspråk som heter Move. De har en app som heter Calibra som blir en slags Vipps for overføring og mottak av kryptovalutaen Libra. Calibra er også en plattform for betaling som alle apputviklere kan bruke i sine apper.

Det er mye nytt her som man må kjenne før man gir seg i gang med det.

Testnettet bak Libra Blockchain er oppe, så man kan ta en titt på metoden og teknologien og prøve ut prototypen. Testnettet er tilgjengelig på GitHub.

Se hva som skjer - kryptovaluta Libra er i farta.

Gi verden finansielle tjenester for alle

Facebooks kall, misjon eller hensikt med Libra er å nå de som mangler eller har dårlige finansielle tjenester. Man ønsker å bruke innovative metoder som for eksempel blockchain. De vil også bruke Libra til å bekjempe fattigdom og delta i initiativ for å få flere til å bruke finansielle tjenester. De håper alle mennesker - enten man bruker Facebook eller ikke - skal være inkludert etterhvert. Tidsplanen er ikke lagt, men de regner med å være operative med første versjon av Libra i første halvdel av 2020, og vil legge opp til 5-års planleggingshorisonter.

Libra har et støtteforbund Libra Association med mange store firmaer som deltakere og de utvider nå med flere. Det er Libra Association som skal stå for driften og garantere verdien av Libra. Blant de som allerede er med er Mastercard, Visa, PayPal, Ebay, flere veldedige organisasjoner og kjente investeringsfirmaer. Apple og Google med sine betalingsløsninger er ikke med.

Valutaen skal støttes av reserver som dollar og statlige obligasjoner slik at den har en innebygget verdi og derved blir mer stabil enn andre kryptovalutaer. Det blir et kjernespørsmål hvordan man greier å holde verdien stabil og reell.

All software er basert på åpen kildekode (open-source) filosofi.

Wallet appen Calibra er i pakken.

Les mer her om du vil sette deg dypere inn i saken:

La oss gi Facebook en sjanse med Libra eller er de igang med triksene sine igjen

Facebook har vært igjennom hardt vær med mye negativ omtale. Det er ikke alle som stoler på dem, og la oss se hva som skjer med denne saken. Kryptovalutaverdenen trenger mer klarhet, og Facebook retter nå tilsynelatende oppmerksomheten mot noen av de uklare områdene. De tekniske spørsmål er mange, og det gjenstår å se hva dette blir.

Facebooks forretningsmodell er uakseptabel med sin uhemmede datafangst og salg av brukerdata til annonsører. Alle som bruker Facebook blir melket og loppet for data uten å få noe igjen for det. Det er usannsynlig at de endrer sin forretningsmodell ved å starte opp Libra. Men følg med, verdens pengesystemer og tilhørende teknologi går spennende tider i møte.

Det kan gå galt: Det er flere som jobber med løsninger for alle - les om Bitspark her

Les også: