Digitale krypto penger er uavklarte med potensiale

Digitale krypto penger er uavklarte med potensiale

kategori: frihet

Bitcoin trenger utvikling men følg med reduser risiko

Bitcoin har gått fra sine tidlige utopiske visjoner om krypterte transaksjoner, desentralisering, styrt av opensource software, lave kostnader og trygghet til kommersiell bruk ved bedrifter, store banker og statlige institusjoner, og er helt avhengig av de store minerne som holder Bitcoin-nettverkets integritet oppe. Det er meget usikkert hvor vi havner med kryptovalutaene, og det kan hende at Bitcoin er en kollektiv vrangforestilling. Bitcoin har et problem nå - tilliten er forsvunnet hos de fritt tenkende, gnisten er borte.

De digitale kryptovalutaene som Bitcoin, Lightcoin, Ether og mange andre er i bruk til alminnelig handel, og bruken øker. Men det er meget uklart hvordan dette skal bli, og det er mange uløste tekniske og politiske spørsmål. Det digitale håndtrykk kommer og digitale kryptovalutaer er på vei inn, men usikkerheten er stor, mye fordi kunnskapen er liten.

Man inviteres til å sette penger i Bitcoin for de vil stige enormt - sier de som liksom vet det. Gjennom for eksempel Coinbase og en bank i Latvia kan man nå investere i Bitcoin på en trygg måte - sier de. Mange investorer deltar med store beløp. Vi får håpe det går bra med dem.

Les mer:

Det er stor uklarhet om hva Bitcoin egentlig er

Bitcoin brukes i praksis av stadig flere og det går bra, det er åpen kildekode og man kan se hvordan det virker i praksis. Det har vært alvorlige hacking-angrep og konkurser i forbindelse med Bitcoin, eksempelvis børsen Mt. Gox med tap USD 350 mill. i 2013, og Bitfinex med tap USD 65 mill. i 2016. Det er også en rekke andre valutaer som er utviklet og brukes parallelt. Verdien av valutaene er ikke stabil.

Husk også på at dersom miningen blir for vanskelig - tar for lang tid - vil transaksjonene også ta lang tid, for de skal i prinsippet gjennom miningprosessen før de er registrert i blockchain systemet.

Bitcoin lages gjennom mining

Det brukes kontrollert produksjon av valuta og prosessering av transaksjoner via Bitcoin mining som alle i prinsippet kan delta i. Å prosessere Bitcoin transaksjoner til en blokk som legges til blockchain belønnes med 25 Bitcoins per blokk. Blokk prosesseringen er gjort meget vanskelig, og spesialisert hardware brukes nå. Man sier at mesteparten av miningen nå foregår i store dataanlegg i Kina.

Mining krever mer ressurser og blir profesjonalisert til de store.

Myndighetene vil ha kontroll med alle penger

Bitcoin eller en annen slik valuta kan bli den nye verdensdekkende valutaen som alle bruker. Men myndighetenes rolle, og om de i det hele tatt skal ha noe å si, er uklar i de fleste land. Mange som deltar i arbeidet med Bitcoin ønsker fullstendig fravær av innblanding fra myndigheter. De ønsker å skjule alt de gjør fra myndigheter og ser anonyme Bitcoin-transaksjoner som en mulighet til akkurat det. Myndigheter framstår mer og mer som positive, på betingelse av at man følger alle reglene deres. Her trenger brukerne vesentlige avklaringer for her kan det skjule seg mer enn vi aner.

Formalisert utvikling

Universitetet Massachusetts Institute of Technology MIT i USA har arbeid med digitale kryptovalutaer, de utstyrer alle sine over 4500 studenter med Bitcoin og har undervisning og forskning innen kryptovalutaer.

Blockchain som er den underliggende teknologien bak Bitcoin, er en desentralisert offentlig regnskapsbok med alle debet og kredit transaksjoner lagret slik at ingen person eller firma eier eller kontrollerer den. Brukerne kontrollerer den direkte. Dette er teorien, men det kan man ikke være trygg på.

Dette nye digitale krypterte systemet lar folk

Fundamental endring i pengesystemet med digital kryptovaluta

Virkningen av digitale kryptopenger kan bli like stor som innføringen av internett. Eksisterende industrier vil endres, regulering fra myndigheter endres og handelsvolum kan økes fordi transaksjonskostnadene senkes og det etableres tillit og trygghet mellom tidligere ukjente parter.

Utviklerne og de som allerede bruker systemet tror det kan bli slik, og investorer har lagt milliardbeløp inn i firmaer som utvikler og bruker den nye teknikken. Firmaer som UBS, IBM og Intel har satt opp lab'er for å få fart i saken.

Betal med digital kryptovaluta i maskinen.

Produktet er uferdig og må jobbes mer med

Krypterte digitale valutaer er uferdig teknologi, basiskoden ble skrevet av en uidentifisert mann eller gruppe, og vi vet heller ikke hva den egentlige hensikten med kryptovalutaer er. Intensjonen for utviklerne er å lage et sikkert, trygt, betydningsfullt, stabilt, skalerbart, privat brukbart system. Det bør også være mulig å lage flere parallelle samarbeidende systemer.

Nå må det sjekkes ut hva myndigheter, organisasjoner og bedrifter vil, og teste ut mulige løsninger. Videre må det utvikles tanker om hensikten med disse valutaene, standarder for utvikling og meningen med digitale kryptovalutaer må utkrystalliseres gjennom åpne offentlige debatter om saken.

Verdensdekkende programmerbare penger

Disse valutaene demokratiserer penger sier de, men vi vet for lite om hva de egentlig er. Vi må ha mer kunnskap om kryptografi, finansielle og monetære forhold samt distribuerte systemer.

En verden en valuta er mulig med slike systemer

Mest av alt må vi ha rede på om noen planlegger et verdensdekkende monopolisert pengesystem i ly av kryptovalutaene. Det kan være en plan om full kontroll av verdens penger som er bakt inn i systemene. Da er vi også tilbake til hva penger egentlig er: Et middel for å lette økonomisk aktivitet og for å lagre verdier, men samtidig et kraftig styrings- og kontrollinstrument dersom det er sentralisert. Vi kan ennå ikke være trygge på at de digitale valutaene er desentraliserte slik som forutsatt.

At verdien av betalingsmiddelet varierer enormt tjener bare heldige eller dyktige spekulanter på, men det bidrar ikke til en god og trygg handel mellom de som kjøper og selger.

Digitale kryptovalutaer er uavklarte

Det er langt fram til klarhet. Modige spekulanter kan ha gode tider, men utviklingsarbeid trengs. Vi vet ikke nok nå, men følg med, bruk Bitcoin til småhandel og lær hvordan det virker, det er nok lurt, men pass på pengene dine.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker:

Les også: