Bruk tiden på noe som betyr noe

Bruk tiden på noe som betyr noe

kategori: frihet

Aaron Schwartz var programmerer og internett-aktivist

Aaron Schwartz ville dra inn alminnelige folks interesser og skape framskritt, balanse, åpenhet og frihet i bruken av internett. Han så farene ved kommersialisering, regelstyring og myndigheters overvåking via internett. Han ville stoppe det og skape et fritt internett med fri kommunikasjon. Han jobbet hardt med å få til et fritt nett for fri kommunikasjon.

"Jeg prøver å få til det jeg vil. Da kan jeg ikke alltid være tilgjengelig for andre, for jeg må konsentrere meg om det jeg vil ha gjort. Jeg er bevisst og jeg har mål. Jeg vil skape en bedre verden."

Sentralt for ham var frihet på internett til å finne informasjon, sende og motta meldinger uten innblanding, dele filer, få fram fornuftige regler for intellektuell eiendom og patenter. Alminnelige ting skal ikke patenteres, men deles fritt. Oppfinnelser skal ikke stoppe utviklingen og låse folks tanker om lignende ting. Privatisering av kunnskap og informasjon tjener ikke fellesskapets interesser, og hindrer en naturlig og normal utvikling. Deling og samarbeid er bedre enn konkurranse.

Verden styres av bedrifters og myndigheters framprovoserte interesser.

"Når jeg ikke vil snakke med deg eller være sammen med deg er det fordi jeg holder på med ting som er viktige for meg. Jeg blir ikke lenger flau for noe, jeg gjør som jeg vil, og jeg synes alle skulle akseptere det. Det er mange som ikke kan være alene og alltid må snakke med noen. Slik er ikke jeg. Jeg kan snakke med folk når jeg vil. Det er ikke unormalt å være slik som meg når du har noe du vil ha gjort."

Fritt etter Aaron Schwartz, data-programmerer, skribent og internett-aktivist, død 11. Januar 2013, 26 år gammel, etter trussel om 50 år i fengsel for å ha gjort det han syntes var riktig.

Grunnlaget for all utvikling er fri deling av informasjon.

Ideer og kommunikasjon er en felles ressurs til deling for alle i den offentlige sfære, alle stiller likt i utgangspunktet, og det handler om samfunnets framtid. Åpent er alltid best. Bruk av patenter, rettigheter, copyright er å innføre begrensninger, og de skal holdes på et minimum. Hensikten med internettet er interaktivitet, kommunikasjon og framgang for alle.

Linker

[IMDb: Filmen om internetts egen gutt Aaron Schwartz.](The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014))

Les her om at internett kan bli stengt.

Deling er til alles fordel.

Rettigheter i en digital verden.

Les også: