Bli friperson ikke kontrollert identifisert slave

Bli friperson ikke kontrollert identifisert slave

kategori: frihet

Aksept av "statlig" identitet binder deg fast og gjør deg ufri

Dagens samfunn har et steinhardt grep på deg fordi du er identifisert ved et navn som følger deg i alle sammenhenger. Fra du er født og til du dør er du registrert og alle personer og myndigheter som vil kan finne deg og gjøre hva de vil med deg. Grunnlaget for dette er at du er identifisert, du finnes i deres registre, du står på deres lister og deres jobb er å ta fatt i deg og få deg til å gjøre din plikt. Lovene er massive, de brukes for å holde deg fast, og ikke som støtte og hjelp. Husk at digital chipping er ferdig utviklet og er klar for implementering og plassering i kroppen din.

Les her om moderne frihet:

Du er identifisert, du har løkka rundt halsen, og de kan stramme til når de vil. Du er deres eiendom, og du gjør det du får beskjed om.

Danser du midt på dagen er det et tegn på frihet. Finn flere ting i frihetens tegn.

De tar deg inn i sitt system

Du bestemmer ikke noe selv, for du blir revet med i en endeløs strøm av tiltak de har bestemt. Den eneste måten å slippe unna er at du selv melder deg ut.

Alle er med på galskapen - du får et fødsels-sertifikat og havner i registeret, personnummeret ditt kobles i mange forbindelser uten at du har godkjent det sammen med din person, barnevernet dukker opp, vaksiner presses på deg, barnehage, skole, jobb, gjeld, skatt osv. Det tar aldri slutt, og det ødelegger livet ditt.

Les mer: Lover og regler er fantasi.

Forstå først hva du er med på

Livet ditt er preget av en lang rekke statlige inngrep og krav om det ene og hint. Presset på deg er stort og myndighetene nøler ikke med å ta maktmidler som bøter, ekstrakrav, arrestasjon og dommer i bruk. Det vises hele tiden til lover som du aldri har godtatt eller fått si nei til. Naturrettens prinsipper om at ingen kan skade noen brytes massivt og flagrant.

Alt vi alle ønsker er å ta vare på oss selv og bidra til å skape et godt liv for oss selv og våre nærmeste. Et viktig prinsipp er at alt du skal gjøre kommer innenfra, fra deg selv, for da er du fri og bestemmer alt selv. Du er født fri og utfordringen er å realisere denne friheten.

Les mer om din indre kilde: Jeg skaper mitt liv sammen med kosmos, og jeg ønsker og jeg kan gjøre det jeg ønsker.

Frihet er mye, men handler om å bryte ut av faste systemer. Her fra den fenomenale Li Wei som henger fritt i lufta.

Du har ingen kontrakt eller avtale med dem

Du har ikke avtaler med myndigheter av noe slag, og det er ingen selvfølge at du skal følge alle pålegg som kommer ubedt eller uønsket.

Prinsippet er å inngå avtale og kontrakt med de den enkelte vil, gjerne muntlig og tillitsfullt, og ingen har automatiske eller medfødte kontrakter med noen. Det skal derfor heller ikke være automatikk i at noen er norsk statsborger.

Norsk lov er basert på at alle som bor her er norske - utenom andre lands innbyggere som er her - og at de som ikke sier fra og takker nei er norske statsborgere som kommer inn under norsk autoritet. Taushet er samtykke. Husk samtidig at du derved også er medskyldig i alt staten Norge foretar seg, eksempelvis militær aggressiv innsats i fremmede land som Libya, Afghanistan, muligens Ukraina etc. De er også en av de største våpeneksportørene i verden og selger våpen som dreper andre mennesker.

Utgangspunktet er hvordan mennesker som møtes fritt organiserer seg

Grunntanken er at man ikke skal skade noen - og alt annet er skapt av mennesker innenfor de grensene de mener de har kontroll over. Denne kontrollen eies så av en statlig korporasjon, og en korporasjons regelverk gjelder ikke for private personer som ikke vil det eller ikke er korporasjoner. Formelt sett har derfor korporasjonen kalt staten ikke noen rett over en.

Hva gjør man for å bli en ekte fri person

Tenk over dette - grunntanken er at du ikke skal skade noen, og det er det eneste som gjelder for den enkelte. Vil du bli fri så start jobbingen nå.

Les mer om å bestemmme selv og ha full kontroll. Spill alltid hardt, nå dine mål, lever harde baller og ta tak selv hele tiden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: