Bittorent i ny versjon med kryptovaluta belønning for deling

Bittorent i ny versjon med kryptovaluta belønning for deling

kategori: teknologi

Nye tanker om bedre mer effektivt nett som utviklingsplattform

Populært innhold trenger bittorrent. NRK bruker bittorrent, BBC bruker det, alle bruker det. Det er ideelt for filer som mange vil ha, og er en kraftig voksende plattform. NRK har faktisk satt opp sin egen versjon av Pirate Bay, men selvsagt uten å bli stoppet.

En interessant historie er under utvikling nå. En revolusjon kan være satt i gang.

Dagens internett er i ferd med å ødelegges av politiske og kommersielle interesser. Den opprinnelige intensjonen om et fritt nett for kommunikasjon, utveksling, interaktivitet og fri informasjon er borte. Men nye tanker om bedre web vokser fram. Bittorent Inc. og Tron Foundation har lagt fram noen ideer som det kan være verdt å sette seg inn i. De har som ambisjon å bygge et bedre internett. De som deltar langsiktig skal belønnes.

Pirate Bay lever i beste velgående - bruk proxy. NRK, BBC gjør det samme som PB.

Oppmerksomheten rundt bittorrent er blitt mindre de siste årene (2019) av mange årsaker: Juridiske anslag mot store fasilitatorer som Pirate Bay, en innebygget mangel i bittorrent programmet som gjør at de som har fått filene sine hopper av uten å bli værende som kilder, sterk økning og forbedring i kommersielle tilbud. NRK har tilbud basert på bittorrent for noen av sine programmer - se link.

Bittorrent ser kraftig bruk, 40% av internett trafikken

Alle vil gjerne ha rask og effektiv opp- og nedlasting av filer. BitTorrent-protokollen ble laget av Bram Cohen rundt 2005. Den er eid av firmaet BitTorrent Inc., og muliggjør utveksling av filer mellom usikrede parter eller parter som ikke kjenner hverandre, en utveksling mellom likemenn (P2P). Aktuelle filer er de man har laget selv, kjøpt, eier eller har liggende på sin egen maskin og som man vil dele eller filer man ønsker å få fra andre.

Krypto tokens tas i bruk for deg.

Nytt bedre bittorrent program med belønning i tokens

Den primære begrensning i bittorent - en innebygget svakhet - er at samarbeid mellom parter som bruker protokollen ikke vedvarer over tid, de deltar ikke i delingen særlig lenge etter at de har fått filene sine. Dette hindrer stabil utveksling av filer over tid, og begrenser brukernes langsiktighet. Her kommer Blockchain-teknologier inn, for den kan gjøre at samarbeid mellom usikrede parter vil kunne fortsette over mye lengre perioder. Man bygger rett og slett inn stimulans til å delta i langsiktig deling ved å gi deltakerne kryptovaluta tokens basert på blockchain.

BitTorrent Inc. har økosystemet og kompetansen som er nødvendig for å integrere blockchain-teknologier i BitTorrent-protokollen. Å gjøre det vil både eliminere protokollens eksisterende svakhet, og åpne opp ny økonomisk aktivitet ved å utveksle verdi for databehandling ressurser uten grenser.

Lokker brukerne til å bli veldig langsiktige

For å oppnå dette, introduserer TRON Foundation og BitTorrent Foundation et nytt kryptografisk token eller valuta kalt BTT bittorrent token. Dette kommer sammen med en utvidet versjon Bittorrent Speed av BitTorrent-protokollen.

Sammen vil token og utvidet protokoll kunne skape en tokenbasert økonomi for gode nettverk, deling av båndbredde og lagring av filer i et distribuert åpent nett.

Hvor mye er krypto tokens verdt - som klinkekuler eller?

Utviklingsprosjekt for nytt nett er satt i gang

Det opprinnelige startpunktet er å introdusere tokenbaserte optimaliseringer til den eksisterende BitTorrent-protokollen, noe som gir en verdsettelse av delt båndbredde/nettkapasitet, og som tildeles alle nettverksdeltakere.

Den langsiktige visjonen er å utvide bruken av BitTorrent-protokollen langt utenfor dagens bruk ved å tilby en distribuert infrastrukturplattform til tredjeparts apputviklere. Den skal danne grunnlaget for et nytt desentralisert nett eller web uten grenser.

Kanskje lykkes TRON og Bittorrent med prosjektet. Temaet om et bedre internett er under modning, og vokser fram. Kan du bidra med gode originale tanker?

Linker

Bittorrent Inc.

Bittorrent fra NRK

Bittorrent Token

BBC feirer bittorent jubileum med Dr. Who

Les også: