Biler som går på vann er en mulighet

Biler som går på vann er en mulighet

kategori: teknologi

Drømmen om en bil som går på vann

Biler handler mye om energi, og vi ser nå en bevegelse bort fra oljebasert drivstoff til elektrisk drift basert på store batterier. Men det finnes mer, og framtida kan bli spennende, for både thorium og vann kan være muligheter som med utvikling kan produsere energi til biler i framtida.

For at en bil skal kunne få sin energi fra vann som fylles på tanken må man greie å splitte hydrogen og oksygen slik at hydrogenet blir tilgjengelig i motoren/brenselcella som energibærer. Det kan lett gjøres, men den kommersielle utnyttelsen er det nesten ikke blitt noe av.

Firmaet Quant har laget er bil som de sier går på saltvann - se linken under. De bruker en elektrolytisk flyt celle der energien produseres med en kombinasjon av et elektrokjemisk batteri og en brenselcelle.

Elbiler som får energi fra batterier er dagens store slager, og det kan komme til å dreie seg mye om energi i framtida. Biler basert på energikilden thorium har også vært vurdert - ren energi fra thorium er mulig.

Elektriske batteridrevne lastebiler kommer nå.

Få fatt i hydrogenet og saken er klar

Vann finnes overalt, og det inneholder potensiale for energiproduksjon for det er fullt av hydrogen som er verdens største energibærer. Får man fatt i dette hydrogenet på en billig måte kan man kjøre så mye bil man vil uten annet utslipp enn noen dråper vann.

Drømmen er å fylle tanken med vann, sette seg inn og kjøre. Dette har vært drømmen til mange, og i flere tiår har mange oppfinnere hevdet at de har oppdaget hva mange fortsatt tror er en umulighet - en fullt fungerende og effektiv vanndrevet bil. I filmen The Water Engine fra 1994 ble en historie om en oppfinner av en slik motor fortalt.

Les mer: Hydrogen spennende brensel fra solen via fotosyntese.

Motorsykkelmotor som går på vann er preget av at den er på utviklingsstadiet.

Mange oppfinnere

Det er mange som har hevdet de har oppfunnet vannmotorer, og navn som Garret, Meyer, Klein, Ryan, firmaet Genepax, Edirisinghe, Dingel, Ahmad og Sarwar og sikkert flere har alle gjort krav på at de har oppfunnet enheter som kan kjøres bare på energi fra en form for vann hydrolyse. Disse oppfinnerne hevder at deres form for vann hydrolyse kan produsere nok energi til å drive en bil, et hus og til og med en hel by.

Stanley Meyers vann-brenselcelleteknologi bryter angivelig ned vannmolekylene til oksygen og hydrogen. Hydrogenmolekylet blir deretter brent for å skape energi til bilen, en prosess som til slutt rekonstrueres tilbake til vann. Dette er jo helt klart mulig å gjøre, så hva er er det ingen oppfinneres får til? Hvorfor har de ikke vært i stand til å frigjøre denne teknologien til alle?

Hydrogen fra vann eller bruk av olje/gass

Hydrogen er den substans det finnes mest av på jorden, og klarer vi å produsere den på en billig måte vil verden få en rik energikilde for lang tid framover. I dag er det mest økonomisk å produsere hydrogen fra naturgass i store kjemiske cracker-anlegg. Dette er big business for oljeselskapene, og kombinert med oljebasert drivstoff til transportindustrien lever de godt og tjener gode penger. Vanlige bilmotorer kan gå på hydrogen etter en liten ombygging, og det finnes nå mange eksempler på hydrogendrevne biler og busser som ikke produserer CO2. I Norge er det laget et opplegg for infrastruktur med stasjoner der man kan fylle hydrogen - se kart.

Hydrogenbil Norge. FCEV betyr Fuel Cell Electric Vehicle. Hvordan lager de hydrogen?

Det forskes på nye måter å lage billig hydrogen, og arbeid med utvikling av biler med brenselceller for hydrogen samt biler med såkalte H2ICE motorer som er vanlige motorer bygget om til å bruke hydrogen er i full gang. Et firma i USA Nanoptek/LightFuel - se link under - har nå laget en metode der man ved hjelp av sollys kan trekke hydrogen ut av vann, og som antas å kunne bli økonomisk. De er kanskje på sporet av noe.

Vi vet lite om hydrogen og hva den egentlig er. Den påvirkes av elektriske og magnetiske felt, og bedre metoder for elektrolyse av vann til hydrogen - som i for eksempel en vannmotor - er et interessant tema. Hydrogenet kan brennes i en brenselcelle eller i en vanlig motor, og begge deler gjøre i dag. Kan vi gjøre dette i stor skala blir det enda bedre. Men hvor mye energi må vi bruke for å splitte hydrogen og oksygen fra hverandre?

Hydrogenprosjektene vi ser i dag kan være et stort PR-stunt og spill for galleriet, for oljeselskapene er fornøyd med situasjonen som den er. De er ikke interessert i en vannmotor av noe slag, eller at hydrogen lages av vann som en kommersiell virksomhet.

Japansk firma hevder de hadde en vanngenerator allerede i 2008.

Kjente kontrollmetoder

Oppfinner Stan Meyer døde brått i 1998 kort etter en middag på en restaurant med to belgiske investorer. Meyers siste ord etter å ha kjørt bort fra restauranten var: "De forgiftet meg." Etter å ha blitt konfrontert av det amerikanske militæret ble oppfinneren Denny Kleins selskap Hydrogen Technology Applications kjøpt ut og blir nå drevet under styreleder Kenneth R. Curley, en pensjonert militæroffiser. Selskapet hevder nå at vannmotoren bare kan gi "21 % økning i drivstofføkonomien." I 2008 avduket et japansk firma som heter Genepax sin vanndrevne bil. Et år senere ble selskapet lagt ned og hevdet de var tom for penger.

Medias rolle

Mange forfattere og journalister i mainstream media har ansett energi fra vannmotorer for å være ineffektiv og upraktisk. Ifølge Mike Allen fra Popular Mechanics: "Det tar nøyaktig samme mengde energi å lirke hydrogen- og oksygen-atomer fra hverandre i en elektrolyse-celle som du får tilbake når de rekombineres inne i brenselcellen." Popular Mechanics er eid av Hearst Corporation som er tungt koblet til Council on Foreign Relations. ExxonMobil, Chevron og Hess Oil er tre av grunnleggerne av Council on Foreign Relations.

Med å trekke på skulderen holdninger kommer vi ikke videre i spørsmålet om hvorfor akkurat en vanndrevet bil blir undertrykt av det offentlige og de store selskapene. Hvis billige vannmotorer eksisterte ville oljeselskapene utsettes for tap i milliardklassen.

Bil med sine hydrogentanker - under trykk - under golvet.

Vi skal ikke avskrive vanndrevne biler, men tenke og jobbe videre

Tenk igjennom saken, vurder termodynamikken om at energi er konstant og bare kan forvandles, hva som er mulig med kjent vitenskap, og om det kan finnes ukjent vitenskap som gjør vanndrevne biler mulige. Hva tror du, og tror du det er mulig for de etablerte energileverandørene å undertrykke slik teknologi dersom noen klarer å finne den?

De som tror de kan finne ut av dette og jobber videre er med på å skape veien videre.

Det bygges nå hydrogenstasjoner her, og hydrogenbiler kjører rundt i landet med tanker med flytende hydrogen under trykk ombord. Sjekk ut selv hvordan hydrogen lages og hva den koster. Utvikling av metoder for å spalte hydrogen fra vann er ennå ikke i kommet noen vei.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Bob Boyce: Vann er liv.

Quant har ny bil drevet av saltvann: Salt Water Powered Car Gets European Approval - Yes, It's Real.

Undertrykkelsen av vanndrevne biler.

Vanndreven bil er virkelig for firma i Japan.

Nanoptek/LightFuel skiller hydrogen fra vann med sollys.

Norsk Hydrogenforum

Hydrogen er grønn energi men er vanskelig å få fatt i.

Les også: