All terror er laget av den ene styrende makten

All terror er laget av den ene styrende makten

kategori: frihet

Terror over hele verden lages av de som styrer og vil ha kontroll over oss

Terror er et vidt begrep. Det er alle de handlinger som skremmer oss, og ikke bare store hendelser som slås stort opp. All terror kommer fra de samme, som er de som styrer regjeringene i alle land. Gjennomføringen er ved etterretningsvesener, militære og politi, ofte i samarbeid i flere land, oftest i rollen som organisator, andre ganger direkte.

Terror er langsiktig systematisk arbeid for å skremme oss og øke kontrollen over oss.

Les mer: Hør de globale prinsipper for makt over alle folk.

Noen tror de hadde nytte av ham til denne ugjerningen. Noen hjalp ham og ga ham penger, og han var i flere land og hadde 6 millioner kroner til å finansiere angrepet.

Historien om statens organisasjoner og deres finansiering og framdrift av terroraktivitet er godt kjent. Bare de har kompetanse og ressurser til å gjennomføre alle typer terror. At Bin Laden styrer en verdensomspennende terror-organisasjon fra en hule i Afghanistan er bare dumt. At noe kalt ISIS har mange soldater under våpen krever selvfølgelig god organisering og at de får ressurser fra en stor hjelper. Bare noe så vanlig som kost og losji for titusener soldater krever store ressurser, og det er bare stater som har slike ressurser.

Det er mengder av eksempler på terror og falske flagg operasjoner. Behring Breivik terroren kan vurderes som en falsk flagg operasjon designet for å mistenkeliggjøre også de som ikke er muslimer, og "Breivik sier til politiet at han hadde 6 millioner til å finansiere angrepet".

9/11 viste tydelig at massive ressurser fra etterretningsorganisasjoner og andre ble satt inn for å skremme en hel verden og legge grunnlaget for det som videre skal skje. Åpenbare feil har avslørt denne operasjonen som en falsk flagg operasjon.

Det foregår mange terroraksjoner i det små som arrangerte bilkollisjoner, brenning av ambassader, fengslinger, demonstrasjoner, politiaksjoner, aksjoner mot grupper av personer eller enkeltpersoner, bomber blant publikum o.s.v.. Alt blir utført og publisert i mediene i henhold til nøye utabeidede planer. Mediestrategien er like viktig som selve aksjonen.

Bilterrorisme er visuelt kraftig og lett å fikse

Terrorisme ikke et sosialt eller religiøst fenomen

Faktorer som elendige forhold, undertrykking og desperasjon skaper ingen terrorist-armeer for de har ingen ressurser selv. De kan bli terrorister hvis de får støtte til det, men det er sjelden slik misnøye passer inn i den store planen om full kontroll som er den eneste varige planen som ligger der år etter år gjennom århundrene.

Mekanismen bak terroren er uhyre enkel og effektiv

  1. De lager et problem ut av ingenting, gjerne en produsert provokasjon som publiseres med stor styrke i mediene
  2. De fremtvinger en reaksjon som forverrer problemet slik at folket ber om hjelp
  3. De presenterer en løsning som fjerner trusselen, men som alltid har som formål å innskrenke folkets frihet

Hele rekken er planlagt før de setter i gang, og inngår i den langsiktige strategien om mer kontroll.

Bombing i hotell i Mumbai, India holdes varmt, å holde oppe bredden i mulighetene er viktig.

Aksjonen blir organisert og gjennomført

Etteretnings-organisasjonene i et område har ansvaret for gjennomføringen. De finner en person eller gruppe av personer til å gjøre jobben, lærer dem opp, gir dem penger, kontakter, utstyr etc. slik at terroren blir utført som de ønsker. Det kan være mange personer, ofte titusener som rekrutteres, som i Irak.

De kan alltid finne personer til aksjoner for en aktuell sak og bruke dem. Hvis prosjektet er svært krevende, bruker man egne ansatte, eventuelt en spesialist.

9/11 Her skjedde mye rart og de mistet kontrollen på regien. Hvordan kan det ha seg at det finnes så mye bilder av "hendelsen", alle sto klar med apparatene sine og tok bilder da det skjedde.

Noen ganger er det enkeltpersoner som er terrorister, selv om også de alltid blir støttet. Lee Harvey Oswald som ble anklaget for mordet på Kennedy sa gjentatte ganger “I am just a patsy” (en person som er engasjert og belønnet for å ta på seg ansvaret).

Terrorisme kommer fra maktpersoner og gjennomføres av spesialister

Skillet mellom "terroristene" og organisasjonen som står bak er ofte uklar, da organisasjonen selv kan utføre hele eller deler av “terrorist” operasjonen.

Folk og utstyr: Hvem betaler for alt dette?

Terrorister blir tilført store ressurser

De må ha informasjon, mediekontakt, forsyninger av mat, våpen, klær, kommunikasjonsutstyr, og de må ha en militær organisasjon. Det hevdes at det finnes små celler som angriper, men disse må også koordineres og utstyres for å kunne gjøre jobben sin. Terrorisme krever godt organisert gjennomføring, og den høyt profilerte terrorismen vi ser nå er laget av spesialister som har direkte kontakt til alle medier.

Alle terroraksjoner er laget

Det er mange eksempler. 9/11 var umulig uten myndighets-medvirkning i form av prosjektutvikling, finansiering, fagressurser, kontroll av informasjon, praktisk tilrettelegging og utstyr, og produksjon av medie-materiell som videoer og tekster. Dette kan ikke skje uten at etterretnings-miljøene vet om det på forhånd, for de vet alltid alt gjennom sin løpende innsamling av informasjon. Her gjorde de grove feil, og det er nok å vise til bygning 7 som faller uten grunn noen timer etter tårnene.

World Trade Center bygning 7 ble pent tatt ned som del av prosjektet på 9/11.

Krigen mot ISIS er helt klart en velorganisert syntetisk terror kampanje, opplegget i Jemen er satt i scene, og det samme er terroristbevegelsen Boko Haram som skal danne grunnlaget for militær tilstedeværelse i Nigeria. Alt er bygget opp etter vanlig mønster fra etterretningsorganisasjonene, og de som vil styre oss har planene klare for utvidelser.

Boko Haram kom ut av intet, men penger og organisasjon fikser alt.

Bakmennene er i bakgrunnen, men vær sikker: de er der

Personene er ikke identifisert, men det finnes en skyggeautoritet som kan bruke landenes ressurser, har egen finansiering om nødvendig (slush-funds) og som bruker terror til å gjennomføre sine ideer om hvordan verden skal styres. Det er ingen som kontrollerer det de gjør og deres ideer står over alt.

Etterretningsorganisasjonene gjennomfører

Terrorisme organisert av de som styrer har vi alltid hatt. De manipulerer politisk og sosial virkelighet alle steder, og etterretningsorganisasjoner som CIA, NSA, FBI, MI-6, KGB, FSB, SVR, Mossad, BND, SDECE, SISMI etc. er med på spillet. De vet alt om det som foregår i samfunnet via sin nitide overvåking, og ingen kan drive terror et sted uten deltakelse og samtykke fra disse. De vet alt og har alt som trengs.

Syntetisk terrorisme brukes av herskere for å kontrollere befolkningen

Eksempler fra Tyskland, Italia og Frankrike har alle vist dette, og mordet på Italias Moro, NATOs attentatforsøk mot de Gaulle, aktivitetene til Den Røde Brigade og aktivitetene til Hitlers propagandasjef Göbbels er tydelige. Amerikansk terrorisme mot befolkningen i Vietnam, NATOs aktivitet i det tidligere Jugoslavia og japanske aksjoner i Kina er andre eksempler. Land er fiktive grupperinger som er laget for det formål å sentralisere makten og splitte menneskeheten i håndterbare enheter.

Vietnamkrigen var en terroraksjon mot vietnameserne

Mediene forteller lagede historier for oss

Den tydelige bruken av mediene for å banke inn budskapene er et virkemiddel i terrorismen, og budskapet terpes inn via alle medier over lang tid. Det kommer igjen og igjen meldinger om at vår sikkerhet er truet, at Russland er farlig og Putin er farlig, Boko Haram er en trussel, Kina og Nord-Korea er mulige farer. Alt bankes inn igjen og igjen.

Hvor trusselen oppstod, hva den egentlig består i og hvorfor den ikke kan løses med mellommenneskelige samtaler og forhandlinger er holdt helt borte omtalen av "problemet".

Det er vanskelig å beskytte seg

Skal vi beskytte oss mot terrorisme må vi også beskytte oss mot våre egne, og vi må ha 360 graders oppmerksomhet. NATO kan også drive terror mot oss, for NATO og FN er der for å knuse motstand og kontrollere de som ikke gjør som de sier. Vi må tenke tanken at de egentlige terroristene er noen som står over alt og styrer det hele. Tenk tanken at en dag er NATO og FN det samme, og alle andre er borte. Da blir det "fred".

Vi ser den videre utvikling helt tydelig

Det er fokus mot islam nå, det er utrulling til flere områder, og det er ikke lett å si hva som kommer etterpå. Cyber-terrorisme trekkes opp som en ny trussel, og vi ser syntetiske aksjoner i Frankrike, Belgia, flere araberstater, Tyrkia og fiktive trusler utvikles i mange land inklusive vårt eget.

Jeg er vanskelig å forstå, men det er ikke noe å forstå: Dette var en syntetisk aksjon.

Terrorismen er laget, men kan stoppes via positiv aktivitet

Sannheten om det som foregår er tydelig, mange er urolige og flere kommer etter. Bare positiv aktivitet som trekker oppmerksomhet og ressurser kan stoppe dette spillet. Å være våken, si nei og nekte å delta er begynnelsen til at det kan ta slutt.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: