Å være sin egen herre gjennom positive valg er det største i livet

Å være sin egen herre gjennom positive valg er det største i livet

kategori: helse

Styr selv: Velg alltid selv bygg opp egen bevissthet om valgmulighetene

De viktigste dagene i ditt liv er dagen du ble født og dagen du begynte å gjennomføre egne valg.

La alle barn begynne med en gang: Å la dem bestemme selv er et godt prinsipp. Å la dem tenke og gjøre alt selv er best for alle.

Les mer: Stolte moderne barn: Lær barna lære gjøre ting selv tidligst mulig.

Ytre påvirkninger er massive i dagens samfunn. Kommersielt og sosialt press styrer hverdagen vår. Vi lever i en konstant frykt for å ikke strekke til og greie våre reelle og innbilte forpliktelser. Å ta sjanser og ta feil er heller ikke bra i andre menneskers øyne, men det er helt naturlig hos prøvende og søkende mennesker. Vi skal sjanse og kanskje feile - det er livets essens.

Mange opplever det som en kontinuerlig eksamen å delta i samfunnets aktiviteter. Fokus på egne valg er stikkordet for å komme løs, å få lov til å ta sjanser og kanskje feile. I det lange løp snur det. De som lever slik vil lykkes.

Skolen er basert på gamle utdaterte prinsipper.

Les mer: Hjemmeundervisning gir frihet og muligheter.

Skoler har sterilt uinspirerende klasserom med gammelt pensum i et system laget av jesuittene for over 400 år siden. De skulle gjennom hjernevasking sikre at alle ble katolikker. Det er langt forbi den tiden da nye metoder basert på egne valg skulle vært innført. Vi har dårlig tid nå.

Å lage noe selv, øve på et instrument, skrive, tegne, male, skru sammen noe er alt eksempler på at man ofte må bruke mye tid alene. Man kan få undervisning, men man ender alltid opp alene i situasjoner der man skal vise eller produsere noe selvstendig. Å motivere seg selv, vurdere seg selv og regulere seg selv er nødvendig, ja, det er bærebjelken i ens liv.

Husk at i den skolen du går er det andre som uten å spørre deg har laget pensum og som eksaminerer deg. Det er ikke sikkert at det er slikt pensum du vil ha, for alle mennesker har det best når de selv bestemmer sitt pensum. Men skal det bli slik ligger utspillet hos deg selv: tenk ut hva du vil og gi beskjed om hva du har bestemt.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

90% eller 10% fri gjennom egne valg, man bestemmer alt selv.

Voksne skal ta på seg å hjelpe unge mennesker til å lære om valgmulighetene som er helt styrt av den enkelte. Å gjøre bevisste valg skal bli til en del de naturlige prosessene i livet. Full frihet er vanskelig, men kanskje 70% - 90% frihet er mulig.

Les mer: Gi deg selv utfordringer: spill en hard ball til deg selv.

Velg selv og styr unna presset fra andre

Dagens mennesker forstår i økende grad at hvis man frir seg fra all ytre og indre påvirkning, tenker og sjekker ut ting selv, er klar og bestemt så vil man lykkes i egne forsetter og planer. Du synes kanskje dette er harde ord, men se deg rundt og se hvem som styrer. Lar du andre bestemme er du i farlig område, og andre tar kontroll over deg. De drar en inn i sin verden, og ens egen verden blir mindre.

Les mer: Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør.

Kom i gang gjør valg, skap bevegelse, bruk energi, finn ut hva som foregår, skap det som foregår.

Les mer: Norsk slaveri snart over, frihetsparadigmet kommer.

Man har mulighet til å realisere seg selv ved å være den eneste autoriteten i eget liv

Det starter med å tenke selv, beslutte selv og så gjennomføre selv. Oppgaven er krevende, men personlig vekst, egen frihet og et rikt liv er belønningen. Verden er spennende med egne valg og egen styring av livet. Skaff deg selv et spennende liv gjennom egne positive valg.

Les mer: Mennesket er geni som kaster bort mulighetene, sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Les mer: Alle kan se at vannet på Jorda er flatt, men tør ikke si det.

Les også: