Artikler > Økonomi

Ta styring på strømutgiftene lag din egen strøm bruk mindre

Av Einar Eldøy 2/9/2022

Tenk nytt spar penger med fokus på din egen strømsituasjon

Norge var landet med billig strøm. Det endret seg i år 2022. Nå må vi alle innstille oss på en ny framtid med markedsorientering: et felles marked i Europa styrer strømprisen. Nå trenger vi alle en kraft- eller strømstrategi for hus og hjem. La oss gjøre det beste ut av det, ta et tak.

Egen produksjon i byen, på landet, i området, huset, hytta, nabolaget, sameie, borettslaget, til/fra elbilen er en god ide. Det er flere muligheter til å lage sin egen strøm. Staten gir støtte til nye moderne metoder.

Det koster, men egenprodusert kraft kan gi betydelige innsparinger i strømkostnadene og riktig timing av bruken av strøm kan ha bra betydning. Innsparinger på 10 - 20 - 30% er kanskje mulige. La det gå sport i det og se hva du kan få til.

Her er forslag til tiltak og muligheter

 • Sjekk prislistene fra kraftselskapene - finnes det tider på døgnet som er billigere enn andre? Er noen leverandører billigere enn andre?

 • Senk temperaturen i huset om natta og når du ikke er hjemme med termostat og timer. Internettstyrte elektriske ovner finnes, og detaljstyring er mulig.

 • Solceller blir mer og mer aktuelle, effektiviteten går stadig opp og prisen går ned. Kombinert med batterier kan solceller bli en fin investering.

 • I mange land med mye sol er vannvarmere på taket en løsning, men ikke så populært her, kun til sommerbruk. Det er panelser som tar i mot solstråling og varmer vann. Her er flere forskjellige løsninger og koblinger man kan bruke. Vannet brukes mest til dusj og koblet med termostat og strøm for videre oppvarming kan det gi innsparinger.

 • Små vindmøller er det mange som liker. Det er allerede mange små vindmøller i gang i landet. Folk har hatt dem på hyttetaket, eller på en stang i nabolaget. Mange båter har små vindmøller og batterilagring.

 • Luft til luft varmevekslere er godt kjent, både til kjøling og oppvarming. Ta kontakt med en leverandør og få ettilbud.

 • Varmepumper utnytter temperatur forskjeller i luft, jorda, fjellet eller sjøen. De varierer mye i pris, også i forhold til energiomdannelse og varighet. De mest brukte er luft-til-luft, men man kan også legge kabler i bakken omtrent en meter ned, i sjøen på grunt vann, i fjell med dype borehull. Varrmepumpeportalen kan hjelpe deg med dette.

 • Det finnes også ovner og peiser med vannkappe som kan brukes til å varme vann til dusj og golvoppvarming.

 • Ta med vedovn og peis også - bli bevisst på mulighetene, regn ut hva det koster og om det er noe å spare på vedfyring. Egen ved er gull verdt.

 • Batterier kan være nyttige for lagring om dagen til senere bruk. Batteriet i elbilen kan kobles inn i systemet ditt med å levere til nettet når du ikke bruker den, eller lades på prismessig gunstige tidspumkt. Det finnes software som optimaliserer bruken av batterier, og finner god strømpris, riktig tid og styrer lading og bruk.

 • OBS Muligheter for tilskudd: Enova kan hjelpe med økonomien i energitiltak både på hytta og hjemme. Sjekk reglene og se om du passer inn og kan få støtte.

 • Det er mange flere muligheter litt lenger fram i tid. Bølgekraft, havstrømskraft, saltvannskraft og tidevannskraft er på utviklingsstadiet. Med rett geografi der du bor kan det være aktuelt å se på mulighetene.

Gå gjerne sammen med andre

Sameier, hytteforeninger og borettslag bør vurdere noen av disse tiltakene. Boring etter bergvarme har gitt gode resultater i flere sameier. Søk råd hos fagfolk, lag overslag over kostnader og besparelser. Det er mange som har god effekt av egne tiltak. Bli en strømprodusent og få penger i lommeboka. Få deg en strømkilde.

Nå trenger vi alle kjapt en energi- eller strømstrategi for hus og hjem. Følg med i landets kraftpolitikk, for det blir store forandringer her.

Linker

Varmepumpeportalen: Få tilbud på varmepumper

Solenergiforeningen: STØTT SOLENERGIUTVIKLINGEN!

Enova støtter mennesker som går foran og tester ut ny teknologi

STRØMLØS: VINDKRAFT PÅ NORSKE HYTTER ER KOMMET FOR Å BLI