Artikler > Økonomi

Sentralbankene lager digitale penger for sentral overvåking og styring

Av Einar Eldøy 11.3.2023

Digitale penger får rolle som overvåkingsverktøy, ingen tegn til kryptopenger

Det brygger opp til endringer i verdens pengesystem. Det kan dreie seg om US dollarens konkurranseevne og rolle som global reservevaluta. Men det er flere som vil ha endringer. FN organisasjonen "The Better Than Cash Alliance" der 80 nasjoner og bl.a. Bill Gates er med vil styre alle betalinger i verden. De mener de kan nå sine mål for global utvikling ved å styre det folk bruker penger på. Sentralt er Central Bank Digital Coin CBDC, sentalbankenes digitale valuta.

CBDC er vanlige penger i digital form som kan styre folks pengebruk

En CBDC er en digital valuta utstedt av en sentralbank, og erstatter mynter og sedler. Slike digitale penger er ikke krypto penger som Bitcoin eller Ethereum, og sentralbanken styrer dem. Digitale penger er et skritt på veien fram mot det kontantfrie samfunn der sentralbankene kan logge hver minste digitale betaling.

En digital valuta tar bort mynter og sedler

CBDC er elektroniske penger fra sentralbanker som kan brukes av husholdninger og bedrifter til å foreta betalinger, spare i banken eller kjøpe verdipapirer. En rapport fra "Bank for International Settlements BIS" sier at begrepet "digital valuta fra sentralbanker" ikke er tydelig definert ennå.

Ta USA som eksempel på den digitale utvikling av dollar

USAs vei fram til en digital dollar sees i praksis i sammenheng med kryptoverdenen. Her har det nylig vært en katastrofe da kryptofirmaet FTX gikk konkurs. Det var også en solvenskrise hos den kryptofokuserte banken Silvergate Capital. Men Bitcoin (BTC-USD) er +34% YTD, Ethereum (ETH-USD) er + 29% YTD og andre tokens har klart seg bra. Derfor er ønskene om en desentralisert krypto industri kommet tilbake. Krypto betyr desentralisering av pengesystemet, og sentralbakene kan miste styringen når krypto kommer.

Digtital fiat dollar er under utvikling

Nellie Liang er finansminister for USAs innenlandske finanser, og hun har omtalt en mulig lansering av en digital dollar. Hun leder en arbeidsgruppe på seniornivå som skal utforske sentralbankers digitale valutaer.

USAs digitale valutaer vil fortsatt være fiat-valuta, men ble blandet sammen med krypto da president Biden signerte (mars 2023) en president-ordre om kryptovalutapolitikk. Diskusjonene dreier seg nå om hvorvidt en CBDC vil bevare dollarens globale strategiske rolle i det internasjonale finanssystemet, og være til fordel for amerikanske husholdninger i å senke transaksjons- og lånekostnader. Andre prioriteringer er å bevare nasjonal sikkerhet, beskytte personvernet og forhindre ulovlige økonomiske transaksjoner.

Ved siden av dette finnes den FN-baserte "The Better Than Cash Alliance" med 80 nasjoner som medlemmer, og Bill Gates som støttespiller. De vil styre verden via pengestrømmene i samfunnet for å løse klimaproblemet. Det kan gjøres effektivt med en CBDC fra sentralbanken i det aktuelle land.

Det er mange ting å tenke på innen CBDC

Finansminister Liang sa at CBDC bare er ett av flere alternativer for å oppgradere FEDs muligheter innen effektivitet, konkurranseevne samt sanntidsbetalingssystemer. Stabilitet i varehandelen og private lån uten stress blir vurdert. Teknologiforskning inngår i vurderingene, alt i nasjonal interesse.

CBDC er kontanter i ny form samme bruk, eller er det mer her?

Det internasjonale pengesystemet er sterkt styrt. CBDC er bare mer av det samme med et nytt skummelt innhold for kontroll. Kryptovalutaer med en offisiell rolle vil være en stor forandring, og er et angrep på sentralbankenes rolle.

CBDC er globalistenes perfekte overvåkings-, kontroll- og styringsverktøy

Det foregår ingen åpen samtale om CBDC egentlige rolle for da trekkes begrepet konspirasjonsteori inn. Det uttalte målet med "The Better Than Cash Alliance" er å oppfylle målsettingen for klimakampen, og med CBDC kan man spore og deretter styre all pengebruk.

Dette er ingen konspirasjonsteori. FNs organ "The Better Than Cash Alliance" sier selv at det er styring av pengebruken mot en null utslipps verden som er målet.

LINKER

The Better Than Cash Alliance

Bank for International Settlements (BIS)

Photo by energepic.com