Artikler > Økonomi

Klimakampens giganter er Kina og USA

Av Einar Eldøy 2/7/2022

Kina er i gang med sitt eget klimaløp som vil ta 40 år

Kina gjør som de vil: Den kinesiske provinsen Zhejiang har nylig godkjent en ny 2 GW kullfyrt kraftstasjon. Den har to høy-effektive ultra-superdrevne enheter for å balansere elektrisiteten i provinsen.

Kina er nå landet som har det største utslippet av klimagass i verden, og USA er nummer 2. Kina kommer tiil å øke sine utslipp fram mot 2030, men lover å være karbonnøytral innen 2060 - om 38 år. Landets enorme stålindustri lager halvparten av utslippene, og vil oppgradere anlegg, øke bruken av stålskrap i stålproduksjonen og ta i bruk hydrogenbasert teknologi.

Kina er verdens største kullforbruker. De er også verdens største stålprodusent med over 50% av verdensproduksjonen. De planlegger at klimagassutslippene topper seg i 2030 og reduseres til null innen 2060. Kineserne er realister og tar den tiden de trenger. De vil prioritere økonomisk vekst for massene i hvert fall fram til 2030. Alt tyder på at de har tenkt å fortsette å bruke kull uendret fram til 2030, og så løser de problemene med klimagassutslipp på sin måte.

Kina er verdens største utslipper av klimagass

Med data fra Global Carbon Atlas ser vi at Kina har vært verdens største utsender av klimagass siden 2006. Kull har utgjort nesten 60 % av landets energibruk, og blir hovedkilde til 2025, kanskje helt til 2030. Stålindustrien er også den største industrielle kilden til forurensinger. Kina er ille plaget av røyk, støv, kjemikalier i lufta i mange byområder.

Stålindustriens enorme produksjon og store avhengighet av kullfyrt energi gjør at reduksjon av karbonutslipp her er avgjørende for om Kina skal nå sitt karbonnøytrale mål. Kina har ikke klart sagt hvordan sterkt økt produksjon av grønn energi skal gjøres. De utvider mye sine anlegg for vannkraft, vind, solar, men anleggenes størrelse og problemer i distribusjonsnettet har sinket framdriften. Vil de klare å erstatte kull? Hva med naturgass og atomkraft?

Elektriske lysbueovner, hydrogenbasert teknologi for å drive dekarbonisering

Elektriske lysbueovner vil bli viktig for stålindustrien framover. De bruker skrapstål og reduserer utslippene sammenlignet med masovner, som bruker jernmalm og koks som råmateriale.

Å lage stål med elektriske lysbueovner er vanskelig på grunn av dyr elektrisitet og høye kostnader ved innsamling av skrapstål. Kineserne tror de greier å få til en økning i bruk av skrapstål. De vil også bruke hydrogenbasert teknologi for stålproduksjon for å få til lavere utslipp av klimagasser. Men det er for lite hydrogengass, og prisen er for høy.

Kina har satt ultralave utslippsstandarder

De ultralave utslippsstandardene er basis for stålindustriens overgang til en grønnere fremtid. Stålfabrikker over hele Kina oppgraderer anleggene sine for å møte de strenge kravene, men bare rundt 30 % har fullført overgangen til ultralave utslipp.

Det er mye på gang - er det for mye? Det er et relevant spørsmål selv for kineserne.

Følg med på kart over klimagassutslippene i verden: Global Carbon Atlas