Artikler > Økonomi

Global firmaskatt ikke mindre enn 15%

Av Einar Eldøy 10/9/2021

Kampen mot skatteparadiser har suksess

Mange land setter ned skattene sine for å trekke til seg bedrifter og arbeidsplasser. Men nå kan konkurransen mellom land om lavest mulig skatt være over. Det blir felles skatt, og mange ser det som er seier for kampen mot skatteparadisene i verden.

Etter mange år med harde diskusjoner har omtrent 140 land gjort avtale om felles global laveste firmaskatt på 15%. Det dreier seg egentlig om en omfordeling og mer rettferdig ordning. Samlet inntekt for landene kan i starten bli USD 150 milliarder hvert år. Det kan komme flere tiltak så land kan få inn enda mer skatt. Man ønsker å skattlegge omsetning av varer også der firmaene ikke har tilstedeværelse i landet. Avtalen styres av OECD Organisation for Economic Co-operation and Development som er en organisasjon med 38 av de rikeste landene i verden som medlemmer.

Den globale verden vokser fram

Konsekvensen er utjevning mellom land. Irland hadde senket sitt firmaskattenivå til lave 12.5%, og straks fått inn en bølge multinasjonale selskaper som vil ha lavere skatt. De største amerikanske teknologifirmaene som Facebook, Google, Apple, har alle hatt sitt europeiske hovedkvarter i Irland.

Når man etablerer et skattegulv hindrer man land å gjøre seg tiltrekkende for bedrifter som leter over hele verden etter de laveste satsene. Det blir ingen "billige" land og løpet mot bunnen har tatt slutt. Det vil ta tid før det viser seg hvordan dette slår ut, og andre parametre enn skatt kan bli satt på dagsorden.

Skatten fastsettes av en global institusjon

Dette er begynnelsen på et nytt globalt skattesystem. Det blir ingen forskjell på landene, alle deltar i samme systemet. Det er også skattlegging av firmaer som som seller varer og tjenester i et land,men som ikke er fysisk tilstede. Det viser at digital handel har endret den globale handel, verdens handel foregår overalt, og grensene viskes ut.

I noen land har både vanlige folk, lovgivere som stortingsmenn, senatorer kritisert tanken på å la retten til å bestemme skatt gå til en myndighet man ikke har kontroll over. Myndighet føres ut av de enkelte land med slike regler, og det enkelte lands myndighet reduseres. Etter en stund vil vi se hva dette fører til. Praktiske regler for gjennomføring er under utvikling.

En ny internasjonal skatteregel er etablert, og Norge har sluttet seg til avtalen.