Artikler > Økonomi

Fotgjengere fremst privatbilen dumpes

Av Einar Eldøy 1/25/2020

Ny rangordning for transport: Fotgjengere, tohjulere, yrkesbil/buss/bane, privatbil

Før i tiden hadde vi ikke biler. Nå har vi privatbilenes tyranni. De finnes overalt, i store mengder og de preger livene våre totalt. Nå går det mot slutten for privatbilene, for verdens befolkning ser nye muligheter. Det blir spennende tider for all transport. Det blir et hierarki med fotgjengeren på toppen, og privatbilen på bånn. Teknologisk myldrer det av muligheter nå, og omleggingen er i gang.

Elektriske biler er introdusert for å løse et klima-problem, men så lenge de er privatbiler er de en del av transportproblemet. Med moderne bruk av elbiler i flåter, selvkjørende effektivt styrt av stordata systemer kommer vi på rett vei.

Reduser transportbehovet

En grunnleggende tanke som er introdusert er at samfunnet skal planlegges slik at transportbehovet bli redusert, og deretter optimalisert. Viktige faktorer er å bo nær der man har sin aktivitet, der man gjør det meste av det man holder på med. Da kan man ofte gå for å få gjort sine ting. Internett gjør mange typer jobber delvis stedsuavhengige - man kan bli digital nomade. Teknologiske muligheter vokser stadig fram.

Vi kan ikke lenger la bilen dominere trafikkbildet, byers utforming og folks helse. Privatbilismen er styrt av folks egoisme og behov for å vise seg fram. Nye transportløsninger vokser, våre tanker modnes og teknologien utvikles.

Oversykling - det var OK i begynnelsen, nå er det for mange sykler.

De gående prioriteres

Nå blir fotgjengeren konge, og selvkjørende biler forbundet med store datasystemer blir hans tjener. Ennå er mye uklart, men egne gater for fotgjengerne vokser fram overalt. Aktiviteten i utvikling av hard- og software for den nye tid med selvkjørende biler er i full gang, og det gamle er i ferd med å dø.

Vi er nå på vei inn i tiden etter privatbilen

Vi kan i tiden framover få bedre transport løsninger. Etter bilen kommer en visjon om effektiv trafikk, ren luft, akseptabelt lydnivå og trygghet for ulykker via nullvisjonen. Det går mot slutten for privatbilen i de bynære områdene. Den skal reduseres til et minimum, og elektriske privatbiler er bare de siste dødskrampene for privatbilen. I mange land er antallet privatbiler på vei ned. Bare Norge med sine sære ordninger for elbiler og bompenger har flere privatbiler enn noen gang. I de byfjerne områdene finnes nødvendigvis privatbiler. Motorsykler vil fortsatt være for de spesielt interesserte, men kanskje elektriske motorsykler vil endre det.

Sykkelsti skilt fra annen trafikk. Fotgjengerne er ikke med.

Selvkjørende biler og databaserte biltjenester av typen UBER og Lyft overtar etterhvert. Dagens taxisystem er gammeldags og må finne en ny form i alt det nye. Høyfrekvente kollektivtilbud med buss og bane - sorry trikk du er på vei ut - vil sørge for mesteparten av bytrafikken. Jernbane vil av økonomiske grunner gå en langsom død i møte i det meste av Norge.

Med et effektivt motorveisystem vil vare- og persontransport foregå med store hurtige kjøretøy, og lokaltransport med mindre selvkjørende vogner.

Nye flyvende kjøretøy for korte distanser er under utvikling, og det kan hende de finner en rolle i det nye transportsystemet. Robot taxi er bare et begrep ennå, men vi har sett eksempler på hva det kan bli.

Madrid.

I toppen av hierarkiet har vi de som går: fotgjengerne

Fotgjengerne må vi ta godt vare på, for nå lever de i fare hvor enn de enn går. Alle er fotgjengere, så selvhjelp er den beste hjelp.

Belyst fotgjengerovergang.

Elektriske motorsykler er på vei inn.

Små kassevogner knyttes i hop av datasystemer i effektive ruter.

Gamle byer har mange gode sider - man kan gå, varetransport går innimellom.

Datasystemer kan styre trafikken så det blir god flyt, angi hvor det er best å kjøre og når det er best å kjøre. Slike datasystemer er under utvikling hos mange nå. Selvkjørende biler koblet til et slikt system kan føre oss inn i en ny transportverden.

Det vil ta tid før mulighetene knyttes sammen, men brikkene finnes nå, tenkingen utvikles stadig og vi går bedre tider i møte.

Til byboere: Det beste man kan gjøre for å fremme utviklingen er å gå mest mulig, få bort privatbilen, sykle, bruke buss og bane, ta i bruk selvkjørende biler når de kommer, bruke nettbutikker til varehandel. og generelt delta i transportrevolusjonen som er i gang. Finn et nabolag nær jobben, og bruk tjenestene som finnes i nabolaget. Dagen blir roligere, man får gjort mer, de lange transportreisenes tid er over og man kan spare penger.

Men vi må ogaå tenke videre: Nye undersøkelser tyder på at automatiserte og halv-automatiske biler kan øke antall kilometer vi kjører - fordi det er lett å kjøre en automatisert bil. Vi får se om det holder.

Bruk de nye transportløsningene - kjøp mat på nettet.