Artikler > Økonomi

Det er for mange elbiler i Norge - ikke nok strøm til flere nå

Av Einar Eldøy 8.1.2023

Krise - elektrisk strøm er for dyr for elbiler og vi mangler strøm

Det blir krise i landet - elbillene kjøres ikke fordi det ikke finnes strøm til dem om kort tid. Dessuten blir prisen for strøm skyhøy. Det finnes ingen utredning om hvor mye strøm en bilpark med bare elbiler vil kreve. Ingen har peiling.

Tyskland planlegger ladetid på maks. 3 timer for elbiler, slik at de kan kjøre 50 kilometer.

I Norge er vi allerede ganske mange elektriske biler. Men det er langt fram. Nå er bare hver 6. bil i Norge elektrisk. Norge har omtrent 500.000 elbiler av en bilpark på omtrent 3 millioner. Hvis 3 millioner biler skal ha jevn tilførsel av strøm blir det problemer her. Hvis alle biler er elektriske får vi for lite strøm.

Da har vi at prisen på strøm blir knallhøy og det blir for lite av den, og det blir verre etterhvert som elbilsalget stiger. Lading av elbil blir nå mye dyrere, elbilforeningen sier ikke kjøp elbil, momsen legges på, veiavgift - hva skjer: saken er ute av kontroll.

Det blir harde tider med elektriske biler til alle

Sveits truer nå med å forby bruken av elektriske biler i vinter for å spare energi og unngå rasjonering eller stenging. I Norge går man nå gjennom forskriftene om strømrasjonering for å være klar for det som måtte skje.

Elbiler er helt avhengige av stats-støtte for at markedet skal bli stort, men de er nå truet fra flere hold. Lading av elektriske biler koster nå mye penger, og elbilister får samtidig smell i budsjettet for 2023 med store nye kostnader. Norge har vært ledende med godsaker for elbil - det ledende elbil land i verden - men nå blir det skummelt her, samt i alle andre land. Når det dessuten blir for lite strøm blir jo dette helt spesielt.

Politisk styrt krise - de vet ikke hva de gjør

Med felles markedstyrte elpriser i hele Europa varsler flere land om svekket framtid for elbilene. Tyske bilfabrikanter holder på å legge om til stor andel elbiler, men de er nå bekymret for framtida. I tillegg kommer økte priser og redusert tilgang på råvarer, mangel på deler. Det topper seg med at folk er nervøse for inntektsutviklingen sin framover. Inflasjonsspøkelset er ute og rir, renta stiger, og mange aner mulig arbeidsledighet. Alt dette kan også få negativ virkning på utbredelsen av ladestasjoner mange steder. Flere land, inklusive USA, vil bygge ladestasjoner for å gi elbilene et push, men det kan bli utsettelser nå, og mindre praktisk å ha elbil.

Samlet er effekten i mange land negativ for elbiler og det grønne skiftet.

Hittil har trenden vært opp opp her i landet

I takt med økningen av bensinprisen økte antallet elbiler. Men nå skifter situasjonen. Svære økninger i elprisen får nå virkning. Nye prisavtaler, redusert gratislading, økning i prisene på nye elbiler skaper uro. Flere prisøkninger er ventet mange steder, og i Europa vurderer man hvordan koblingen mellom elprisen og gassprisen skal være.

Prisene på lading er i Tyskland gått kraftig opp, og ultra-hurtig lading nærmer seg NOK 10 per kilowatt time. Gratislading mens du shopper i et varehus er i ferd med å forsvinne. Elbilene er klart truet.

Elektrisk mobilitet kan falle sammen

Mangel på strøm, dyrere biler og høye driftsutgifter gjør at folk må vurdere hva de skal gjøre, for usikkerheten er stor. Hvis sammenlignbare priser går i bensin/diesel-bilens favør vil elbilen tape. De vil ikke være så tiltrekkende lenger, og elbilens framtid kan være truet.

Statenes vilje til å subsidiere er avtagende alle steder, og totaløkonomien for elbiler må vurderes på nytt. Dersom alt avhenger av statenes subsidier er elbilens framtid usikker. Forsvinner alle fordelene forsvinner elbilene.

Norge i særstilling - vender nå om - uklar utvikling

Over 60% av nybilregistreringene i Norge den siste tiden har vært elbiler, men nå er det fare på ferde. I andre land har man ligget langt etter, med Tyskland på litt over 10% nyregistrerte elbiler, og i Kina rundt 30% de siste månedene i 2022.

Klimakampens betydning for hva statene vil bidra med vil komme fram nå. Hvor lenge vil statene bidra og hvor mye penger det blir er helt i det blå nå.

Elbilens framtid eller energipolitikkens framtid testes nå

Elbilens betydning for klimakampen testes nå. Regnestykkene som gir svaret mangler, og de langsiktige virkningene av alle endringene er uklare. Dette er energikrisen og klimakampen i konsentrert form.

Men husk at en dag blir elprisene normale - lave - igjen. Det kan ta lang tid. Fornuften vil seire i det lange løp. Vi har nok energi i verden til å produsere den kraft vi trenger.

Photo by Makara Heng