Artikler > Økonomi

FOR ALLE: Investering i eiendom via REIT fond

Av Einar Eldøy 2.7.2024

Få del i inntekstgivende eiendomsmidler

Et REIT-fond (Real Estate Investment Trust) er en type investeringsmiddel som samler investorenes penger for å investere primært i inntektsgivende eiendomsmidler. Disse eiendelene kan inkludere kommersielle eiendommer (som kontorbygg, kjøpesentre, hoteller og leilighetskomplekser), boligeiendommer (som utleieboliger eller leilighetsbygg), industrianlegg (som varehus og distribusjonssentre), og til og med infrastruktur (som f.eks. mobiltårn, kaianlegg, oljeterminaler, veier og datasentre).

Beskrivelse funksjonen til et REIT-fond

  • Investeringsdiversifisering: REIT-fond gir investorer eksponering mot en diversifisert portefølje av eiendomsmidler. Denne diversifiseringen bidrar til å redusere risikoen forbundet med å investere i en enkelt eiendom eller eiendomsprosjekt.

  • Inntektsgenerering: En av hovedfunksjonene til REIT-fond er å generere inntekter for investorer. REITs deler vanligvis ut en betydelig del av inntekten i form av utbytte til aksjonærene. Denne inntekten kan være spesielt attraktiv for investorer som søker regelmessig kontantstrøm.

  • Kapitaløkning: I tillegg til å generere inntekt, tilbyr REIT-fond også potensialet for kapitalvekst. Ettersom verdien av de underliggende eiendommene som eies av REIT øker over tid, kan verdien av REIT-aksjene også øke, noe som gir kapitalgevinster for investorer.

  • Profesjonell forvaltning: REIT-fond forvaltes av erfarne eiendomsmeglere som tar investeringsbeslutninger på vegne av fondet. Disse fagfolkene utfører grundig due diligence, identifiserer attraktive investeringsmuligheter, forhandler om avtaler og administrerer eiendommene i porteføljen.

  • Likviditet: I motsetning til å eie individuelle eiendommer, gir investering i et REIT-fond investorer likviditet. REIT-aksjer omsettes på børser, slik at investorer enkelt kan kjøpe og selge aksjene sine, noe som gir likviditet som kanskje ikke er tilgjengelig i direkte eiendomsinvesteringer.

  • Tilgjengelighet: REIT-fond gir detaljinvestorer tilgang til eiendomsinvesteringer som ellers kan være utenfor rekkevidde på grunn av høye kapitalkrav eller mangel på kompetanse innen eiendomsinvestering.

  • Skatteeffektivitet: REITs er lovpålagt å dele ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte. Denne strukturen lar REIT-er unngå selskapsinntektsskatt på enhetsnivå, noe som gjør dem til skatteeffektive investeringsmidler for inntektsøkende investorer.

Det er viktig å forstå helt nøyaktig hvordan eiendomsfondet du velger driver businessen sin

Samlet sett er funksjonen til et REIT-fond å gi investorer eksponering mot eiendomsmarkedet, generere inntekter, tilby potensial for kapitalvekst og diversifisere investeringsporteføljene deres.

Sett deg inn i dette selv, det er mange faktorer som spiller inn. Eksempler helt noen form for anbefaling på REITS eller REITS lignende fond er fra Norden ODIN Eiendom, First Nordic Real Estate, Carnegie Fastighetsfond Norden, Plus Fastigheter Sverige Index. I USA er det mange REITS å velge mellom. Kanskje det er lurt å velge fond med stabilt utbytte, selv om kursen svinger. Stabilt utbytte med reinvestering kan gi bra resultat i det lange løp.

Lykke til med eiendomsfond - en av de mange variantene av slike fond.

Bilde Pexels Somesh Singh